Møte i Sagene helse- og mestringskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og mestringskomité 01.06.17 (PDF 143KB)

Protokoll

Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 01.06.17 (PDF 220KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOM 17/12
HOM 17/13
HOM 17/14

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO