Ordning for støtte til særskilte lag og organisasjoner, driftstøtte. Prioriterte lag og orgnisasjoner/ målgrupper 2016