Politiske saker 2016

Oppnevning av representanter fra bydelsutvalget til styret for Bøler frivilligsentral