Nyoppnevning av varamedlem til eldreråd og tilsynsutvalg 2