Bydel Østensjøs uttalelse til oppstartmøte reguleringsplan Knut Valstads vei 30 og Østbyfaret 3-7