Bydel Østensjøs uttalelse til fornyelse av salgs- og skjenkebevilling 2016 - 2020