Brannsikkerhet i eldre bygårder

3 500 gamle bygårder i Oslo kan ha for dårlig brannsikkerhet. Her kan du sjekke om bygården du bor i er i faresonen, og få tips til hva du kan gjøre for å bedre brannsikkerheten.

De gamle bygårdene fra perioden mellom 1860 og 1930 er en viktig del av Oslos identitet. Det finnes over 3 500 bygårder av denne typen i Oslo, særlig i de mest sentrumsnære bydelene. Sammenliknet med dagens byggestandard, har disse gamle bygårdene svak bygningskonstruksjon.

Det vil si at en brann raskt kan spre seg fra en leilighet til en annen, fordi vegger og etasjeskiller ikke er brannsikre nok. I tillegg har mange av bygårdene bare én trappeoppgang. Hvis røyken og brannen sprer seg dit, vil beboernes eneste rømningsvei sperres.

Det er svært viktig at eiere og beboere oppgraderer brannsikkerheten i de gamle bygårdene. Brann- og redningsetaten arbeider aktivt med å forebygge bygårdsbranner, fordi konsekvensene kan bli så store.

Siden 2016 har vi risikovurdert ca. 3 500 bygårder i Oslo, med påfølgende tilsyn i gårdene som fikk lavest risikoscore. Pr. 1 mai 2022, er rundt 1 700 bygårder oppgradert/under oppgradering til et tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå. Det gjenstår fortsatt mange tilsyn i bygårder, og vi ber bygningseiere og styrer som ikke har hatt tilsyn fra etaten, om å ta kontakt med oss for å avtale dette. Henvendelser om tilsyn kan sendes på e-post til postmottak@bre.oslo.kommune.no.

Bor du i en brannfarlig bygård?

Gjennomfør en enkel risikovurdering av bygården du bor i. Dersom du får tre eller flere «nei», bør du vurdere å gjennomføre brannsikkerhetstiltak omgående.

 1. Er bygården oppført etter 1930? (Sjekk salgsmelding/kontrakt hvis du ikke vet det.)
 2. Er det direkte tilgang til to trapperom fra din leilighet?
 3. Har du vindu/balkong ut mot gata, som er tilgjengelig for våre stigebiler?
 4. Er det brannsikre ståldører mellom trapperom og kjeller/loft?
 5. Er trapperommet bygget/malt i brannhemmende materialer?
 6. Er samtlige leilighetsdører i bygården av massivt tre?
 7. Er det automatisk brannalarmanlegg i bygården?
 8. Er det automatisk slokkeanlegg (sprinkler, vanntåke m.m.) i bygården?
 9. Er det ryddige rømningsveier (trapperom og fellesarealer) i bygården?
 10. Er det gode rutiner/instrukser for et godt helse-miljø- og sikkerhetsarbeid i bygården?
 11. Er det kun boligformål i bygården?

Det er eieren av bygget som har plikt til å oppgradere bygården til gjeldende sikkerhetsnivå. Kontakt eier/styret i bygården dersom du er beboer og oppdager at du bor i en brannfarlig bygård. Tips gjerne eier/styret om denne veiledningen.

Hva kan du gjøre selv?

Som beboer kan du gjøre flere enkle tiltak i din egen leilighet for å gjøre det tryggere for deg og de andre i bygget. På denne nettsiden får du masse god informasjon om hvordan du kan forebygge brann hjemme. Som et minimum anbefaler vi dette:

 • Ha røykvarslere som fungerer og test dem ofte. Husk å bytte batteri.
 • Ha slokkemiddel tilgjengelig. Husbrannslange eller 6 kilos pulverapparat eller skumapparat.
 • Ikke lag varm mat når du er ruset eller trøtt. Vær til stede ved komfyren.
 • Installer komfyrvakt.
 • Ikke forlat rom med levende lys.
 • Ikke bruk vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel når du sover eller er borte.

Kontakt oss

Har du har spørsmål om brannsikkerhet i bygårder, kontakt oss på e-post eller telefon 21 80 21 80.