Få hjelp ut av kriminalitet

Lever du et liv med mye kriminalitet, trusler og stress? Er du klar for endring og ønsker deg en vei ut? Kontakt oss i EXIN OSLO for hjelp og støtte på veien.

Om tilbudet

EXIN OSLO er et tilbud til voksne som ønsker en vei ut av kriminalitet.

Tilbudet organiseres av SaLTo.

Hvem kan kontakte oss?

Bor du i Oslo og er mellom 18 og 30 år og ønsker å forlate kriminalitet, kriminelle nettverk, eller miljøer?

Ta en telefon til oss for mer informasjon om dette er et tilbud som kan passe for deg. Du kan godt være anonym.

Du kan kontakte oss både før, under, og etter en straffereaksjon. Du kan også ta kontakt med oss hvis du ikke er straffedømt.

Hva kan vi tilby?

Sammen med deg vil vi finne en vei ut av kriminalitet. Samtidig får du nye muligheter til å skape en positiv fremtid. Alle har sine styrker og utfordringer. Vi vil sammen ha fokus på det som er viktig for deg.

Målet er at du skal forstå deg selv bedre og at du opplever å ha flere muligheter til å få et stabilt og godt liv.

Vi vet at det å bryte med kriminalitet og endre på livet sitt er vanskelig. Derfor legger vi en plan sammen med deg. Vi møter deg hver uke og motiverer deg på veien.

Vi vet at viktige temaer for de fleste som ønsker seg ut av kriminalitet og kriminelle miljøet er:

  • Bolig
  • Økonomi og gjeld
  • Utdannelse og arbeid
  • Familie
  • Nettverk
  • Fritid
  • Rus

Informasjonsbrosjyre

EXIN OSLO - en vei ut av kriminaliteten (PDF)