Til innhold

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud for innbyggere i Oslo som har behov for gratis juridisk rådgivning. Alle er velkomne til å kontakte tjenesten for hjelp og råd, men om du har rett på gratis rådgivning er avhengig av din inntekt.

Rådgivningen gis av profesjonelle advokater.

Du kan for eksempel få hjelp med

  • erstatning for personskade
  • familiesaker: skifte mellom ektefeller, samboerforhold, barnefordeling, samvær og bidragsplikt.
  • menneskehandel
  • boligrett
  • arbeidsrett
  • trygd og sosial
  • utlendingssaker: utvisning, bortvisning, tilbakekalling av oppholdstillatelse
  • voldsofferbistand

Hvem kan få hjelp?

Alle får inntil en halvtime hos advokat. Advokatene vil vurdere om saken din kan behandles videre hos oss eller henvises videre. 

Inntektsgrensene for fri rettshjelp er 246 000 kroner bruttoinntekt i året for enslige. Samboende og gifte kan ha en samlet inntekt på inntil 369 000 kroner i året. Formuesgrensen er på 100 000 kroner.

Inntektsgrensene gjelder ikke i alle saker. Noen saksområder gir unntak. Dette får du i så fall beskjed om av advokaten du snakker med.

Åpningstider

Forhåndsbestilte timer

Mandag til fredag: 08:00-15:30.

Drop-in timer

Mandag til torsdag: 16:00-19: 00.

Kontakt oss og bestill time

Bestilling av time kan foretas på telefon, ved oppmøte i resepsjonen eller på e-post.

Telefon: 23 48 79 00
Epost: frirettshjelp@vel.oslo.kommune.no

Mandager og onsdager har vi også kveldsåpent hvor du kan møte opp uten timeavtale.

Besøksadresse

Storgata 19
0184 Oslo

Postadresse

Storgata 19
0184 Oslo