Til innhold
Omsorg + og omsorgsbolig

Søk Omsorg+

Omsorg+ er boliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har store problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene er bemannet hele døgnet.

Hva kan du søke om?

I Omsorg+ får du

 • aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap
 • tilpassede leiligheter
 • bemanning hele døgnet ved husvert
 • aktivitetssenter og fellesrom
 • tilbud om middagsservering
 • i noen tilfeller frisør og fotpleie

På Youtube kan du se en film om Omsorg +-tilbudet

Fritt brukervalg

Du kan søke om å leie bolig i ethvert Omsorg+ i Oslo kommune, uavhengig av hvilken bydel du bor i. Bydelstilhørighet gir ingen fortrinnsrett i vurderingen av hvem som skal få leie bolig i Omsorg+. I søknaden må du oppgi hvilket Omsorg+ du ønsker å leie bolig i. 

Her finner du nærmere presentasjon av alle Omsorg+-boligene

Oversikt Omsorg+
BydelFerdigstiltAntall boliger
Rodeløkka Omsorg+Grünerløkka201097
Myrer Omsorg+Nordre Aker201091
Omsorg+ Skøyen terrasseUllern201061
Ensjøtunet Omsorg+Gamle Oslo201162
Treschows Hus Omsorg+Sagene201276
Kampen Omsorg+Gamle Oslo201291
Lovisenberg Omsorg+St. Hanshaugen201367
Ljabrubakken Omsorg+Nordstrand201554
Utmarkveien Omsorg+Østensjø2016/201783

Krav til søker

 • Du må være over 67 år.
 • Du må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd de siste 2 årene i Oslo.
 • Din nåværende bolig må være uegnet. Enten fordi den ikke er tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne, eller fordi du har nedsatt funksjonsevne og opplever utrygghet eller ensomhet der du bor i dag.

Forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+ (Lovdata)

Hva koster det?

Husleien tilsvarer normalt gjengs leie. Henvend deg til bydelen som har den Omsorg+-boligen du vil søke om, for å få vite husleien. Vi krever ikke depositum.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om Omsorg+

1. Du trenger disse vedleggene:

 • bostedsattest (fås hos Skatteetaten).
 • kopi av leiekontrakt hvis du leier bolig
 • kopi av kjøpekontrakt, selvangivelse eller lignende dokumentasjon hvis du eier bolig.
 • legeattest.

2. Fyll ut søknadsskjemaet for Omsorg+

 • Hvilket Omsorg+ ønsker du å leie bolig i?
 • Beskriv ditt behov for hjelp. Hva kan du klare selv og hva trenger du hjelp til?
 • Fyll ut søknadsskjemaet og signer. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med bestiller- eller søknadskontoret i bydelen der du bor.  
 • Husk å legge ved vedleggene som skal følge med søknaden.

Finn søknadsskjema for Omsorg+ i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

3. Send søknaden til din bydel med vanlig post, eller ta det med til bestiller- eller søknadskontoret i bydelen du bor i.

Hva skjer videre?

 • Du får et skriftlig svar fra oss innen fire uker.
 • Dersom saken ikke kan behandles innen fire uker, vil du motta en forvaltningsmelding. Da får du vite når søknaden blir behandlet ferdig.
 • Er det flere søkere enn ledige boliger, må bydelen prioritere mellom søkerne.
 • Vi kommer normalt på hjemmebesøk. Besøket avtales på forhånd, med deg eller den du har gitt fullmakt.
 • Leieavtalen inngår du med bydelen din. Den har ingen tidsbegrensning.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til søknadskontoret som har fattet vedtaket.