Frelsesarmeens korttidsboliger for barnefamilie

Frelsesarmeens korttidsboliger for barnefamilier ligger i hyggelige omgivelser sentralt på
Grefsen. Vi har ti boenheter og alle rom har eget bad. Det er tilgang til kjøkken.

Det er lekeområder både inne og ute tilpasset barn.

Senteret er bemannet hele døgnet.

Målgruppe

Tjenesten er familier som ikke klarer å skaffe midlertidig botilbud
selv. Med familie menes minst en voksen og et barn, der den voksne er over 18 år. Tilbudet skal være rusfritt.

Avdelingsleder
Stine Hole

Kontakt

Telefon
47 97 28 61
E-post
grefsen@frelsesarmeen.no
Besøksadresse:
Kapellveien 61
0487 OSLO