Midlertidig botilbud - døgnovernatting

Hvis du av ulike grunner ikke klarer å skaffe deg bolig selv, kan du få midlertidig overnatting på døgnbasis.

Hvem kan du kontakte?

Trenger du midlertidig overnatting, må du kontakte ditt NAV-kontor. Hvis det er etter arbeidstid, kan du kontakte legevakten.

Frelsesarmeens korttidsboliger for barnefamilier: Rusfritt tilbud til familier. Må være minst en voksen over 18 år og ett barn.

Blå Kors bosenter: Tar imot personer som kan ha et rusmiddelmisbruk. For personer over 23 år. Tar ikke imot barnefamilier.

Personvernerklæring

Slik behandles dine personopplysninger: Oslo kommunes personvernerklæring for sosiale tjenester i NAV (PDF)