Midlertidig botilbud - døgnovernatting

Hvis du av ulike grunner ikke klarer å skaffe deg bolig selv, kan du få midlertidig overnatting på døgnbasis.