Blå Kors bosenter

Blå Kors bosenter tilbyr 54 plasser.

Målgruppe

  • Tar imot personer over 23 år som kan ha rusmiddelmisbruk
  • Beboerne kan ikke være synlig ruspåvirket i fellesarealene
  • Tar ikke imot barnefamilier

Kontakt

Inngangen er fra kjøreport i Hausmannsgate.

Telefon
91 61 63 73
E-post
post.bosenter@blakors.no
Besøksadresse:
Storgata 38
0182 OSLO