Midlertidig botilbud - døgnovernatting

Kontakt

Telefon

23 29 15 15

Faks

23 29 15 39

Besøksadresse

Storgata 38, 0182 OSLO

Du kan også bruke telefonnummer: 23 29 15 16.

Blå Kors bosenter

Blå Kors bosenter tilbyr 54 plasser.

Målgruppe

  • Tar imot personer over 23 år som kan ha rusmiddelmisbruk
  • Beboerne kan ikke være synlig ruspåvirket i fellesarealene
  • Tar ikke imot barnefamilier
  • Blå Kors kan hjelpe til med å videreformidle deg til et annet tilbud

Pris

879 per døgn.

 


Vakttelefon

Telefon: 916 16 373