Bytte kommunal bolig

Det er strenge krav for å få en annen kommunal bolig. Hvis du og en annen leietaker vil bytte boliger, kan dere søke om det.

Søke om en annen bolig

Har du behov for større eller mindre bolig? Du kan søke boligkontoret i bydelen din om bytte bolig. Vær klar over at det er mangel på kommunale boliger og at det er strenge krav til å bytte.

For å søke om å bytte bolig, bruker du vanlig søknad om kommunal bolig.

Søk om å bytte bolig

Bytte bolig med en annen leietaker

Vil du og en annen leietaker bytte boliger? Dere kan søke boligkontor i bydelen om gjensidig bytte av bolig.

Leiekontrakt og husleie

Ved gjensidig boligbytte overtar dere hverandres kontrakter, med kontraktslengden som er igjen og husleien og andre vilkår som gjelder for boligen.

Endring i husleien kan påvirke eventuell bostøtte dere får.

Slik søker dere

Boligbygg må godkjenne søknaden

  • Hvis boligkontoret sier ja til boligbytte, leveres søknaden til Boligbygg. Bor dere i ulike bydeler, må begge bydelene samtykke til boligbytte.
  • Dere avtaler med bydelen om dere selv eller boligkontoret skal sende søknaden til Boligbygg.
  • Boligbygg behandler saken innen 14 dager.

Når dere skal bytte bolig

  • Dere kan bytte bolig først etter at Boligbygg har gitt sitt skriftlige samtykke.
  • Dere må avtale dere i mellom hvilken stand boligene skal være i når dere bytter.
  • Dere må ha betalt husleie og utgifter til brensel/oppvarming som er forfalt når bytte skjer.
  • Dere må melde flytting til Folkeregisteret og til strømleverandørene deres.

Er ikke boligen overlevert i god nok stand, ikke vasket eller ryddet, må dere ta det opp dere i mellom, ikke med Boligbygg.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF)

Klage

Hvis boligkontoret eller Boligbygg avviser deres søknad om boligbytte, får dere en begrunnelse for det. I svaret (vedtaket) får dere også informasjon om hvordan dere klager.

Når dere har fått vite vedtaket, har dere tre uker på å klage på vedtaket.