Bygging og rehabilitering av barnehager

Flere kommunale barnehager er under bygging eller rehabilitering.

Åpen dag

I januar og februar har mange barnehager åpen dag, som betyr at du kan besøke barnehagen før du søker plass.

Gå til planlagte og pågående kommunale barnehageprosjekter.

Oslo kommune har som mål at det fremtidige behovet for barnehageplasser hovedsakelig skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som rehabiliterer og bygger nye kommunale barnehager.