Bygging og rehabilitering av barnehager

Flere kommunale barnehager er under bygging eller rehabilitering.

Gå til planlagte og pågående kommunale barnehageprosjekter.

Oslo kommune har som mål at det fremtidige behovet for barnehageplasser hovedsakelig skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som rehabiliterer og bygger nye kommunale barnehager.