Åpne barnehager i Oslo

Åpen barnehage er et leketilbud for barn i barnehagealder. Barna har ikke har fast plass, men kan komme sammen med en omsorgsperson når de ønsker innenfor barnehagens åpningstid.

Finn mer informasjon om tilbud, pris, kontaktinformasjon og åpningstid på barnehagenes egne sider.

Se liste over alle åpne barnehager i Oslo.