For ansatte i barnehagene

Endre tekst på barnehagesiden din

Trenger du å endre noe på barnehagens side på www.oslo.kommune.no sender du en e-post til web@uke.oslo.kommune.no

Hvordan sende inn/endre bilder

Hvis du vil ha nye bilder/endre bilder på barnehagesiden din må du sende inn nye bilder ved hjelp av dette webskjemaet.

Oslobarnehagen.no - Digital årsplan

Oslo kommunes digitale årsplan 2018 lages i nytt verktøy, og blir publisert på egne nettsider ved fristen 15. januar. Kommunale barnehager som har spørsmål om barnehagens digitale årsplan tar kontakt med bydelen. Private barnehager som ønsker å benytte kommunens digitale årsplan og som mangler tilgang kan sende henvendelse til post@truegroups.com.  

Private barnehager som har egen årsplan, og vil lenke til denne fra barnehagens nettsider på www.oslo.kommune.no sender lenke til web@uke.oslo.kommune.no