Bilder og illustrasjoner

Oslo kommunes virksomheter har stor fleksibilitet når det gjelder bruk av egne bilder. På nettsidene bør bildet gi merverdi til teksten.

Motiver og innhold

Bilder og illustrasjoner skal gi verdi til teksten eller innholdet på nettsiden, og være i god kvalitet.

Eksempel på bruk av bilder som gir verdi:

  • Vise en aktivitet på et sykehjem
  • Vise hvordan bassenget i en svømmehall ser ut

Eksempel på illustrasjon som gir verdi:

  • Tekniske tegninger av byggeprosjekter

Generell informasjon

Samtykke

Hvis du skal publisere et bilde av en person som kan gjenkjennes må personen ha gitt samtykke.

Bildekvalitet og formater

  • Bilder i bildekarusell bør være liggende.
  • Bilder og bildekarusell i toppen på de fleste maler har formatet 16:9.
  • Bilder kan være i filtypen JPG eller PNG.
  • Maks filstørrelse er 3 MB (Anbefalt filstørrelse per bilde eller illustrasjon er mellom 1 og 3 MB).

Universell utforming

Oslo kommunes nettsted skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle. Det gjelder også bilder og illustrasjoner. Se mer om tilgjengelighet og universell utforming

Alternativ tekst

Alle bilder og illustrasjoner må ha alternativ tekst. Denne teksten skal forklare hva som presenteres for mennesker med synshemminger. En god alternativ tekst gjengir det viktigste innholdet i bildet eller illustrasjonen. For eksempel “Uteområde med klatrestativ og husker”, “Illustrasjon av en mann på sykkel” eller “Teknisk tegning av et bygg”.

Bilder med tekst

Du skal så langt som mulig ikke ha tekst i bilder. Hvis det er tekst i bildet, skal teksten ikke være meningsbærende for bildet. Bilder med tekst skaper problemer for de som bruker hjelpemidler, blant annet fordi tekstkvaliteten blir dårlig ved forstørring.

Se mer om bilder av tekst på uutilsynet.no.

Bilde av kart

Bilder av kart kan forvirre brukerne til å tro at bildet er selve kartløsningen. Diagrammer og organisasjonskart er typiske unntak. Bruker du diagrammer eller organisasjonskart, må alternativ tekst være god.

Send inn bilder og illustrasjoner

Send inn bilder (e-post)

Mer om bilder og illustrasjoner