Til innhold
Barnehage

Foreldreundersøkelse

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Undersøkelsen gjennomføres i november hvert år, og resultatene publiseres i februar.

Resultater 2018

Resultatene for 2018 viser at:

 • det er små endringer fra tidligere års undersøkelser, men det er en liten økning i tilfredshet når det gjelder lokaler og utstyr og en nedgang i tilfredshet når det gjelder bemanningstetthet.
 • foreldre i stor grad er fornøyde eller meget fornøyde med barnehagetilbudet, 56 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd.
 • foreldre er mest fornøyd med barnets trivsel og utvikling.
 • foreldre er minst fornøyd med inne- og utemiljø samt og medvirkning. 

Barnehagene utarbeider tiltak basert på sine resultater i samråd med foreldrene.

Skalaen går fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Hvert tema består av flere spørsmål, her er gjennomsnitt per tema:

 • Ute- og innemiljø: 4,0
 • Relasjon mellom barn og voksen: 4,5
 • Barnets trivsel: 4,7
 • Informasjon: 4,3
 • Barnets utvikling: 4,6
 • Medvirkning: 4,2
 • Henting og levering: 4,4
 • Tilvenning og skolestart: 4,4
 • Tilfredshet: 4,5

Svarprosent: 74 prosent.

Vil du vite mer?