Ekstrasekkbong for restavfall

Ordningen med sekkebonger avvikles i løpet av 2021.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten stanset eget salg fra og med 1. april 2021, men forhandlerne kan fortsette salget av bongene de har på lager frem til september 2021. Antall bonger på lager varierer, så noen forhandlere kan gå tom før september. Innsamling av sekker med bonger fortsetter til 31. desember 2021.  

Pris

Sekkebongen koster kr. 30,- og du får kjøpt bonger her: 

  • YX 7 Eleven Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 13
  • Circle K Lilleaker, Lilleakerveien 32
  • Circle K Smestad, Viggo Hansteens vei 1
  • Coop Extra Makrellbekken, Øvre Smestad vei 2

Slik gjør du det

Fest bongen på sekken med restavfall og sett den ved siden av avfallsbeholderen. Sekken blir hentet samtidig med den ordinære tømmingen. Det kan være begrenset hvor mange sekker renovatøren kan ta med seg.

Kun restavfall

Sekken skal kun inneholde restavfall som du til vanlig ville kastet i din avfallsbeholder. Den skal ikke inneholde kildesortert matavfall og plastemballasje, skarpe gjenstander, hageavfall, farlig avfall, EE-avfall eller avfall du ville levert til egnet mottak.