Til innhold
Gebyr og priser

Ekstrasekkbong for restavfall

Hvis du innimellom har mer restavfall enn det er plass til i beholderen, kan du kjøpe ekstrasekkbong til kr. 30,-.

Her får du kjøpt ekstrasekkbonger:

  • Shell 7 Eleven Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 13
  • Circle K Lilleaker, Lilleakerveien 32
  • Circle K Smestad, Viggo Hansteens vei 1
  • Coop Extra Makrellbekken, Øvre Smestad vei 2

Slik gjør du det

Fest bongen på sekken med restavfall og sett den ved siden av avfallsbeholderen. Sekken blir hentet samtidig med den ordinære tømmingen. Det kan være begrenset hvor mange sekker renovatøren kan ta med seg.

Kun restavfall

Sekken skal kun inneholde restavfall som du til vanlig ville kastet i din avfallsbeholder. Den skal ikke inneholde kildesortert matavfall og plastemballasje, skarpe gjenstander, hageavfall, farlig avfall, EE-avfall eller avfall du ville levert til egnet mottak.