Visuell identitet i Oslo kommune

Én felles Osloidentitet

Oslo kommunes nye visuelle identitet ble vedtatt i bystyret 27. mars 2019. Kommunen fremstår nå med én felles visuell identitet i alle digitale og trykte flater.

Én samlet kommune

Felles visuell identitet styrker Oslo kommune som én aktør, og kommunikasjonen skal fremstå helhetlig. Det skal være tydelig hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Oslo kommune står bak, for alle som har kontakt med kommunen. Ansatte i kommunen får felles maler og bildearkiv, og et nytt designverktøy for enkle grafiske produksjoner, slik at alle enkelt skal kunne benytte seg av den nye profilen.

Oslologo.
Bilde: Oslo kommune

Én logo

Profilen er basert på bybildet i Oslo. Det er utviklet en egen skrifttype basert på byens gateskilt, farger hentet fra byens fasader og naturen som gir Oslo sitt særpreg, og en egen Oslologo basert på byvåpenet. Oslo beholder byvåpenet St. Hallvard, som også er utgangspunktet for den nye logoen. Byvåpenet benyttes nå i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, som eksempelvis høytidelige mottakelser og seremonier.

Oslologoen skal benyttes som et felles avsendermerke i all kommunikasjon. Logoen er utviklet med prinsipper om å være tydelig, universelt utformet og optimal for alle flater.

Utrullingen av den nye identiteten er i full gang, og tas i bruk over de neste årene etter hvert som materiell skiftes ut. Det vil likevel være flater, eksempelvis i bybildet og på bygg, som ikke vil oppgraderes innen 2023, av praktiske og økonomiske hensyn.

Designmanualen for Oslo kommunes visuelle identitet er utviklet som en nettbasert profilhåndbok. Hovedelementer og -maler er tilgjengelig for ansatte og samarbeidspartnere, med forklarende og visuelle prinsipper for bruk.

Oslo Sans skrifttype.
Bilde: Oslo kommune

Designmanual

Designmanualen for Oslo kommunes visuelle identitet er utviklet som en nettbasert profilhåndbok. Hovedelementer og -maler er tilgjengelig for ansatte og samarbeidspartnere, med forklarende og visuelle prinsipper for bruk.

https://designmanual.oslo.kommune.no.

Kontakt

Bård Jemtland, fagansvarlig visuell identitet

E-post: bard.jemtland@uke.oslo.kommune.no

Anette Brekke-Bjørkedal, Senior grafisk designer og rådgiver

E-post: anette.brekke-bjorkedal@uke.oslo.kommune.no

Hovedansvarlig

Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef

Mobilnummer: 957 55 213

E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Eksempler fra Designmanualen

Skrifttypen Oslo Sans er inspirert av skilt.
Bilde: Oslo kommune

Osloskilt.
Bilde: Oslo kommune

Resepsjon Kulturetaten.
Bilde: Creuna

Eksempel på informasjonsplakat.
Bilde: Oslo kommune

Fargene er hentet fra bybildet i Oslo; fra marka til fjorden og alt i mellom.
Bilde: Oslo kommune