Tilknytning til vann og avløp

Priser for tilknytning til vann og avløp

Prisene gjelder fra 1. januar 2024.

Tilknytning vann:

  • Per m² tomt ekskl. mva.: 111,07 kroner
  • Per m² tomt inkl. mva.: 138,84 kroner

Tilknytning avløp:

  • Per m² tomt ekskl. mva.: 111,07 kroner
  • Per m² tomt inkl. mva.: 138,84 kroner

Søk tilknytningsgebyr

Søknad om tilknytningsgebyr (logg inn)

Skal du bygge nytt på ny tomt?

Da skal du betale tilknytningsavgift med utgangspunkt i tomtens størrelse.

Planlegger du å bygge på huset, rive og bygge nytt, eller bygge et tilbygg på tomten din?

Tomten er bebygget etter 1977

Tilknytningsgebyr er da betalt for hele tomten, og tilbygg eller påbygg vil derfor ikke utløse tilknytningsgebyr.

Tomten er bebygget før 1977

Det skal betales avgift for tilbygget.

Arealet det skal betales tilknytningsgebyr for skal beregnes ut fra denne formelen:

Tomtens areal x (påbygget/tilbyggets bruksareal (minus evt. revet areal)) / Totalt tilknyttet bruksareal etter utbyggingen.

Hvordan beregne tilknyttet bruksareal (28 KB, PDF)

Forutsetninger

Om tilbygget (minus eventuelt revet areal) er mindre enn 80 m², kreves ikke tilknytningsgebyr.
Vær oppmerksom på at tilbygg akkumuleres - om det tidligere er utført påbygninger under denne grensen kan et lite tilbygg til slutt utløse et større gebyr da tilbyggene samlet bryter grensen.

Fastsettelse av tomtens areal

Tomteareal som er regulert til offentlig areal (offentlig vei, friareal, turvei etc.) regnes ikke med ved beregning av gebyrene, selv om det ikke er utskilt fra eiendommen.

For midlertidig tilknytning for eksempel brakkerigger og anleggvirksomhet, beregnes et minimumsgebyr tilsvarende 300 m².

For svært store (> 3000 m²) tomter gjelder spesielle regler. Ta kontakt med oss!