Tidligere presentasjoner, referater og informasjonsbrev

Her finner du presentasjoner, spørsmål og svar fra tidligere informasjonsmøter i prosjektet.

Arkiv: Presentasjoner, referater og informasjonsbrev

Informasjonsmøte 10. mars 2021

Offentlig høring Ny vannforsyning - Stamnett, april 2021

Presentasjoner og referater fra møter 2018, 2019 og 2020

Informasjonsbrev og støydispensasjoner

Mattilsynets vedtak

Vedtak fra Mattilsynet om å etablere en fullgod reservevannforsyning