Avløp og forurensing

Ditt ansvar som huseier

Som huseier er du ansvarlig for de utvendige vann- og avløpsrørene mellom huset ditt og de kommunale hovedledningene.

Dersom avløpsrørene til huset ditt er gamle anbefaler vi å rørinspisere disse. Du må selv engasjere firma til å gjøre dette.

Tett avløp?

Der som du opplever at avløpet renner tregt unna, eller det kommer vann opp fra kjellersluk, kan avløpsrøret ha tettet seg. Det er ikke alltid så lett å vite om kloakkstoppen sitter i de private rørene eller på kommunal ledning.

Ta kontakt med oss hvis du mistenker at problemene kan skyldes stopp på kommunalt avløp.

Hvis det er tett på private rør, må du selv engasjere et firma for å utbedre dette.

Meld fra om forurensing

Ta kontakt med oss dersom du ser eller lukter kloakk i byen. Vi vil også ha beskjed dersom du oppdager andre forurensende utslipp til elv eller bekk.

Fettvett og dovett

Det eneste som skal i do er tiss, bæsj og dopapir. Det er også viktig at man ikke skyller ned fett i avløpet. Det skaper propper og gir rotteproblemer.

Representerer du et borettslag? Heng gjerne opp vår plakat om fettvett og dovett (PDF) i oppgangen.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten, telefon: 23 44 00 00 (kontortid) / 23 44 09 00 (døgnbemannet).