Opplysninger om vann og avløp for eiendomsmeglere

Informasjon om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett for boliger i Oslo kommune.

Hvem er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet?

De fleste boliger i Oslo er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett, og kun i enkelte områder som Maridalen, Sørkedalen, Nordmarka og Gjersrud-Stensrud er ikke alle boliger koblet til offentlig vann- og avløpsnett. I disse tilfellene kan man forhøre seg med boligens eier om dokumentasjon knyttet til boligens private vann- og avløpsanlegg.

Opplysning om pålegg på eiendommen

Ved salg av eneboliger, har eier selv ansvar for å opplyse om eventuelle pålegg på eiendommen. Dersom eier ikke har denne informasjonen, finner du informasjon om pålegg i eInnsyn. For ytterligere spørsmål kan Vann- og avløpsetaten bistå på e-post: kunde@vav.oslo.kommune.no.

Ved salg av eiendommer i borettslag og sameie, kan styret opplyse om eventuelle pålegg. Dersom styret ikke har denne informasjonen, finner du informasjon om pålegg i eInnsyn. For ytterligere spørsmål kan Vann- og avløpsetaten bistå på e-post: kunde@vav.oslo.kommune.no