Bydel Nordstrands bydelspris

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats.

Hvem kan få prisen?

Prisen kan gis til enkeltpersoner, lag og foreninger i Bydel Nordstrand som:

  • over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått det bedre
  • har markert seg i kulturlivet lokalt til glede for bydelens innbyggere
  • har bidratt til å profilere Bydel Nordstrand utad på en positiv måte innenfor områdene idrett, kunst, kultur eller annen frivillig innsats
  • innsatsen skal fortrinnsvis være frivillig og ulønnet

Vinneren får 10 000 kroner og et kunstverk til 5000 kroner.

Nordstrandsprisens statutter (PDF).

Hvordan foreslå kandidater?

Alle innbyggere i Bydel Nordstrand oppfordres til å foreslå kandidater.

Send ditt forslag til postmottak@bns.oslo.kommune.no innen 20. mai 2024.

Du må begrunne forslaget ditt.

Når deles prisen ut?

Prisen deles ut av BU-leder under Nordstrandsdagene.

Kontaktperson

Kim Erik Strøm
E-post: kimerik.strom@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 98 43 99 08