Tøybleietilskudd

Ved å velge tøybleier istedenfor engangsbleier, bidrar du til avfallsreduksjon.

Kort om tilskuddet

Småbarnsforeldre i Oslo kan søke Oslo kommune om å få etterbetalt inntil 1000 kroner for kjøpte tøybleier. Du kan søke én gang per barn og for investeringer under 1000 kroner dekker vi kun utlegget.

Les om hvorfor velge tøybleier (PDF).

Kriterier for å søke

 • Barnet må være født og under to år når søknaden blir sendt inn.

 • Søknad må sendes etter at bleiene er kjøpt og senest seks måneder etter at innkjøpet er gjort.

 • Du som søker må være folkeregistrert i Oslo når du søker om tilskuddet.

 • Du kan søke om ett tilskudd per barn.

Hva kan du få støtte til?

 • Tøybleier du har kjøpt fra norske og utenlandske butikker.

 • Tøybleier du har kjøpt brukt fra privatpersoner.

 • Leie av tøybleier. Depositum dekkes ikke, kun leieutgiftene.

 • Tilbehør til tøybleiebruk, som våtposer, engangsinnlegg/rispapir og bleiekroker.

 • Tilskudd på inntil 1000 kroner per barn. For investeringer under 1000 kroner dekkes kun utlegget.

Du kan kun få støtte til tøybleieproduktene. Kostnader knyttet til forsendelse, som porto, importgebyr, toll og depositum for leie av tøybleier, dekkes ikke.

Kommunen kan kontrollere dokumentene du har sendt inn, for å sikre at pengene er brukt til det de skal brukes til. Misbruk av ordningen vil føre til krav om tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet.

Slik søker du tilskudd til kjøp av tøybleier

 1. Finn fram vedlegg

  Du må legge ved:

  • Fødselsattest for barnet. Fødselsattesten skal ha barnets navn, fødselsnummer og foreldrenes navn, eventuelt en bekreftelse på omsorgspersonene.
  • Original kvittering. Kvitteringen må vise hvilke tøybleieprodukter som er kjøpt, dato for innkjøpet og at du har betalt.
  • Hvis du har kjøpt brukte tøybleieprodukter, må du legge ved en bekreftelse på kjøpet fra selger og bekreftelse på når betalingen ble utført, for eksempel utskrift fra nettbank eller en kvittering fra Vipps.

  Vedleggene må ha pdf-format eller bildeformat.

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar

  Du får vedtaket skriftlig på e-post innen tre uker.

 2. Utbetaling

  Etter at du har mottatt vedtak om innvilget tilskudd til innkjøp av tøybleier:

  Du får pengene innen tre uker etter at du har registrert ditt kontonummer.

Klage

Ønsker du å klage kan du sende denne til postmottak@reg.oslo.kommune.no innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket.