Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring

Frist for å søke

Klokken 12:00, 23. november 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningens formål er å støtte sivilsamfunnets innsats for likestilling og likeverd. Ordningen skal legge til rette for at sivilsamfunnet bidrar til at Oslo er en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier..

Det var i budsjett 2020 satt av 5 millioner kroner til tilskuddsordningen.

Tilskuddsmidlene skal brukes til aktiviteter i 2021.

Hva kan det søkes støtte til?

Tiltak, prosjekter og arrangementer for kvinner som skal gjennomføres i Oslo.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Frivillige og kvinnepolitiske organisasjoner og aksjoner ledet av og for kvinner. 

Prioriteringer

Vi vil prioritere tiltak, prosjekter og organisasjoner som:

 • styrker empowerment, og organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
 • verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
 • forebygger negativ sosial kontroll, æresvold og vold i nære relasjoner
 • støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
 • motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet

Vi prioriterer støtte til større prosjekter hvor det er samarbeid mellom aktører, og søkere som kan vise til erfaring fra nettverk og arenaer for kunnskapsformidling.

Vi vil se søknadene i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre tilskuddsordninger.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd, rapport og regnskap (PDF)

Informasjon og veiledning

Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med oss. Vi kan tilby veiledning på telefon, e-post eller på digitalt møte ved behov. Her finner du vår veileder for å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet (PDF 0,1MB).

Margrethe Siem 
E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 917 29 637

Ingerd Semb
E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 997 96 088

Bodil Fremstad
E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 415 87 122

Velferdsetaten, seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
Telefon: 952 66 650

Ved tekniske spørsmål:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen har løpt ut.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Svar på søknaden

  Alle søkere kan forvente å få svar på søknaden sin innen 15. mars 2021.

 2. 2Krav om rapportering

  Organisasjoner som mottok tilskudd i 2020 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2021. 

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på organisasjonens søknad for 2020 i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Tildelinger