Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon

Søknadsfrist

20. november 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskudd skal bidra til generell profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon. Du kan få støtte til prosjekter eller tiltak som er i tråd med overordnede føringer som følger Oslo kommunes reiselivspolitiske mål i budsjett for 2020.

Tiltakene skal relatere seg til merkevare-filter og visjon i vedtatt internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen.

Kriterer for å søke

Tilskudd kan gis til virksomheter lokalisert i Oslo kommune. Fullstendige retningslinjer finner du i søknadsskjema.

Krav til rapportering

Skjema for rapportering og regnskap for tilskudd til profilering av Oslo.

Det skal leveres signert skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter tiltaket er avsluttet. 

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no. Skriv "Byrådsavdeling for næring og eierskap – tilskudd til profilering" i emnefeltet.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Søker mottar automatisk bekreftelse på mottak av søknad

 • 2Behandling av søknader

  Søknader behandles i byrådsavdeling for næring og eierskap

 • 3Midler blir fordelt

  Vedtak om tildeling av tilskudd blir foretatt av Byråd for næring og eierskap.

 • 4Motta midler

  Vedtak om tildeling av tilskudd eller avslag på søknad sendes så snart som mulig etter at alle søknader er behandlet.

Klage

Du kan klage på vedtaket.

Klagen skal sendes kommunen postmottak@byr.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren. Klagen skal begrunnes.