Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo

Som følge av koronaepidemien har byrådet satt av 10 millioner kroner i tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo.

Frist for å søke

15. juni 2020.

Kriterier for å søke

Vi gir tilskudd til:

 • Profilering av Oslo som et trygt reisemål.
 • Tiltak som bidrar til økt aktivitet og fremmer bruk av byens opplevelsestilbud og attraksjoner.
 • Tiltak som bidrar til økt bruk av byens reiselivs-, handels- og servicetilbud.

Vi gir ikke tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført. Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær drift. Tilskuddet må være avgjørende for at aktiviteten blir gjennomført, eller forbedrer eller fremskynder aktiviteten. 

Alle tiltak skal ivareta de gjeldende smittevernstiltakene. 

Det skal komme tydelig frem at aktiviteten er støttet av Oslo kommune.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo (PDF 1MB)

Hvem kan søke?

Alle virksomheter som er lokalisert i Oslo.

Slik søker du

 • 1Skriv søknaden

   

  Søknaden skal inneholde:

  • Hvor mye penger du søker om og kontonummeret midlene skal utbetales til.
  • Beskrivelse av tiltaket du søker støtte til. Beskrivelsen må inneholde formålet med tiltaket, og hvor og når det skal gjennomføres
  • Kontaktinformasjon til de ansvarlige for tiltaket, og oversikt over medvirkende. 
  • Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter og forventede inntekter i tilknytning til tiltaket. Det må komme tydelig fram hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder dere har søkt eller mottar støtte fra, og beløpsstørrelse.
  • Andre opplysninger du mener er viktig for behandling av søknaden.

  Søknaden må være undertegnet av den som er ansvarlig for søknaden.

   

 • 2Send inn søknad

  Søknaden med vedlegg sendes til post@oslobusinessregion.no. Merk den med: "Søknad om tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo som følge av Korona-epidemien".

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Utbetaling av midler

  Søknadene blir behandlet etter at fristen har gått ut. Pengene blir utbetalt til kontonummeret du har oppgitt i søknaden. 

  Vi kan trekke tilbake tilskuddet, dersom tiltaket ikke blir gjennomført som beskrevet i søknaden.

 • 2Rapport og regnskap

  Du må sende inn rapport og regnskap senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. 

  Rapport og regnskap sendes til post@oslobusinessregion.no. Merk den med: "Rapport for tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo som følge av Korona-epidemien".

  Vi kan kreve tilbake midlene, dersom du ikke leverer rapport og regnskap i tide.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.