Tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon

Frist for å søke

20. desember 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskudd skal bidra til generell profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon.

Du kan få støtte til prosjekter eller tiltak som er i tråd med overordnede føringer som følger Oslo kommunes reiselivspolitiske mål i budsjett for 2021.

Tiltakene skal relatere seg til merkevare-filter og visjon i vedtatt internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen.

Kriterier for å søke

Virksomheter lokalisert i Oslo kommune kan søke om tilskuddet. 

Se retningslinjer for tilskudd (PDF 1,7MB).

Slik søker du

  1. 1Fyll ut søknadsskjema

Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Motta bekreftelse

    Du vil få en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din.

  2. 2Behandling av søknader

    Byrådsavdeling for næring og eierskap behandler søknader fatter vedtak om tildeling av tilskudd.

    Vedtak om tildeling av tilskudd eller avslag på søknad sendes så snart som mulig etter at alle søknader er behandlet.

Klage

Du kan klage på vedtaket.

Klagen skal sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren. Klagen skal begrunnes.

Rapportering

Det skal leveres signert skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter tiltaket er avsluttet. 

Rapport og regnskap sendes til post@byr.oslo.kommune.no og merkes med "Rapport - Tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon».

Oslo kommune kan kreve tilbake midlene dersom det ikke leveres rapport og regnskap i tide.

Kontaktinformasjon

E-post: liss.steinbakk@byr.oslo.kommune.no