Tilskudd til kor, korps og orkestre

Oslo kommunes tilskudd til kor, korps, orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. mars.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen har til formål å styrke musikkaktiviteter blant barn, unge og amatører, og å bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse i byens musikkliv og stimulere til engasjement og egenutvikling. Kor, -korps og -orkestre søker gjennom sine forbund. Uorganiserte kor, -korps og -orkestre søker via Oslo musikkråd.

Kriterier for å søke

Søknad om tilskudd skal inneholde aktivitetsskisse, budsjett, handlingsplan/tiltaksplan og bekreftet antall registrerte og aktive medlemmer siste år med alderssammensetning.

Tilskudd gis ikke til interesseorganisasjoner for skolekor, -korps, -orkestre, kor, ungdomsorkestre og amatørkorps. Tilskudd gis heller ikke til musikkaktiviteter og musikkorganisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til kor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo.

Krav til rapportering

Rapporteringskrav står beskrevet i tilsagnsbrev som blir sendt ut.

Tildelinger

Direktørens vedtak - tilskudd til kor-, korps-, og orkestre 2023 (PDF)
Direktørens vedtak - tilskudd til kor-, korps-, og orkestre 2022 (PDF)
Direktørens vedtak - Korrigert vedtak om tilskudd til kor-, korps-, og orkestre 2021 (PDF)
Direktørens vedtak - tilskudd til skolekor-, korps-, og orkestre 2020 (PDF)

Kontaktinformasjon

Kulturetaten ved Seksjon for tilskudd og utvikling
Jakob Jones
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til kor, -korps og -orkester

 1. Søk gjennom ditt forbund

  Kor, -korps og -orkestre søker gjennom sine forbund.

  • Medlemmer av Norges Korforbund Oslo Akershus søker til Norges Korforbund Oslo Akershus
  • Norges Musikkorps Forbund Øst søker automatisk på vegne av sine korps. Det enkelte korps trenger ikke foreta seg noe.
  • Virksomheter under Oslo Musikkråd søker til Oslo Musikkråd
  • Uorganiserte skolekor, -korps og -orkestre søker også via Oslo Musikkråd
 2. Send inn søknaden

  Søknaden sendes inn av forbundene til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svarbrev

  Det enkelte medlemslag mottar svarbrev fra sin søkerorganisasjon med vedtak fra Kulturetaten.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til behandlende instans. Klagefrist er tre uker fra du mottar svarbrev.