Tilskudd til idrettstiltak

Tilskudd til idrettstiltak for 2024

Frist for å søke

1. desember 2023.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å legge til rette for en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning. Organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på idrettsområdet kan få midler.

Vi har totalt 11 860 000 kroner å fordele i 2024, hvis vi får midlene i budsjettforslaget for 2024.

Vi oppfordrer alle som skal gjennomføre idrettstiltak i 2024 til å tenke grønt.

Kriterier for å søke

 • Du kan kun søke om midler for å planlegge og gjennomføre idrettsarrangement og andre idrettstiltak innenfor året 2024.
 • Målet med tiltaket må tydelig frem av søknaden og finansieringsplanen.
 • Du som søker er selv ansvarlig for at du har alle nødvendige tillatelser for å utøve tiltaket.
 • Tilskudd fra oss kan kun dekke opptil 1/3 av tiltakets totale utgifter.
 • Midlene skal brukes til det du har søkt om.
 • Du må si ifra til Bymiljøetaten hvis du ikke kan gjennomføre tiltaket som planlagt.
 • Hvis du har fått midler, men ikke brukt dem opp eller brukt dem som du skal, må vi få midlene tilbake.
 • Hvis du har fått midler tidligere år, må du ha levert rapport og regnskap for å kunne søke på nytt.
 • Tiltaket skal følge det internasjonale antidopingregelverket til WADA.

Vi gir ikke midler til:

 • tiltak som er satt i gang før du har sendt søknad om støtte.
 • bankett, deltagelse, reise eller opphold for utøvere.
 • å finansiere et eventuelt overskudd.

Hvis du søker etter fristen eller har en mangelfull søknad, så får du ikke midler.

Hvem kan søke?

Idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner som skal planlegge eller gjennomføre idrettstiltak i Oslo. Vi kan også vurdere andre søkere som aksjeselskap og stiftelser.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til idretts-, frilufts-, og naturvernsorganisasjoner.

Krav om rapportering

Du må sende inn regnskap og rapport for tiltaket senest tre måneder etter at det har vært. Dette skal vise hvordan midlene er brukt. Leder av virksomheten og én person til, må undertegne regnskapet og rapporten.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Attest for merverdiavgift og skatt.
   • Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder på søknadstidspunktet. Hvis organisasjonen ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige, må du dokumentere det.
  • Tillatelse eller søknad om tillatelse til bruk av areal.
 2. Logg inn, fyll og og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler søknadene etter at fristen har gått ut. Vi gir en innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet som tar en endelig beslutning.

 2. Motta svar

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet. Det kan ta opptil fire måneder fra søknadsfristen har gått ut, til du får svar.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden eller mindre penger enn det du har søkt om. Klagen sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.