Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel St. Hanshaugen

Vi ønsker at flere barn og unge skal få delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Derfor vil vi dekke medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge. I vedtatt budsjett for 2024 er det satt av 100.000 kroner.

Frist for å søke

Bydelen har per i dag fordelt de 100.000 kronene som var avsatt til ordningen i 2024. Ordningen er lukket for nye søknader.

Kriterier for å søke

 • Barna og ungdommene det søkes for må bo i Bydel St. Hanshaugen.
 • De som mottar støtte må være mellom 6 og 19 år.
 • Søknaden gjelder for ett eller flere barn/ungdom. Det er ikke mulig å søke for et helt lag.

Tilskuddet er tillitsbasert. Personer og familier som søker må selv vurdere om familien er i en situasjon der et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet/ungdommen kan delta på en aktivitet eller ikke. Dersom barnet er under 15 år må søknaden skal være avklart med foreldre/foresatte.

Vurdering av søknader vil følge Retningslinjer tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel St. Hanshaugen (PDF).

Hva vi gir støtte til

 • Det er mulig å søke om støtte til alle typer organiserte fritidsaktiviteter.
 • Det gis også støtte til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter.
 • Støtte gis for maksimum ett semester av gangen. Annet må avtales med bydelen.

Hva gir vi ikke støtte til

 • lovpålagte tjenester, for eksempel finansiering av deltakeravgift ved Kulturskolen
 • enkeltstående aktiviteter, for eksempel kino, bowling, inngang til svømmehall eller lignende, da dette ikke regnes som faste, organiserte fritidsaktiviteter

Disse kan søke

 • Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger, lag eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge (kan søke).
 • Skole, skolehelsetjenesten og andre ansatte i bydelen kan også søke på vegne av barnet og familien. Skole, skolehelsetjenesten, ansatte i bydelen må selv ta kontakt med organisasjonen barnet ønsker å bli med i.

Foreldre kan be en organisasjon om å søke tilskudd på vegne av barnet og familien. De må ta kontakt med den organisasjonen de ønsker å bli med i. Barnets/ungdommens familie kan ikke selv søke.

Vurdering av søknadene

Vi avslår søknaden hvis aktiviteten faller utenfor formålet med ordningen eller tiltaket er rettet mot personer som ikke er i aldersgruppen.

Tilskuddet i ordningen er begrenset. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd, selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Ordningen er lukket for nye søknader.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Behandling og svar

  Vi behandler søknadene fortløpende. Saksbehandlingstid opp til 3 uker. Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

 3. Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales direkte til klubben eller organisasjonen innen to uker etter at søknaden er innvilget.

  Tilskuddet vil bli utbetalt til kontonummeret du/din organisasjon har registrert i kunderegisteret. Hvis du representerer en organisasjon må du velge å representere den organisasjonen ved innlogging. Informasjonen må være registrert før tilskudd kan utbetales.

Klage

Du kan ikke klage dersom du får avslag på søknaden.

Kontaktinformasjon

Caroline Lerberg Jensen
Epost: carolinelerberg.jensen@bsh.oslo.kommune.no
Tlf. 46 19 16 16