Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka

Frist for å søke

Fortløpende.

Kriterier for å søke

Hva gis det støtte til

Vi vil at flere barn og unge skal delta i organisert idrett og fritidsaktiviteter. 

  • Det kan søkes om midler til alle typer organiserte fritidsaktiviteter. 
  • Det søkes for maksimum ett semester av gangen, annet må avtales med bydelen.
  • Personen som mottar støtte må i utgangspunktet være i aldersgruppe 7-18 år.
  • I utgangspunktet er ordningen tiltenkt bydelens barn. Det vil imidlertid utvises skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Disse kan søke

  • Ansatte i Bydel Grünerløkka.
  • Aktuelle organisasjonen/klubber.
  • Ungdommer eller foreldre må henvende seg til klubben eller en ansatt i bydelen.
  • Dersom det er snakk om en kommersiell/privat aktør, må en ansatt i bydelen stå som søker.
Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden skal være avklart med foreldre/foresatte dersom barnet et under 15 år. 
 
Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen kan ta direkte kontakt med ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur og andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Slik søker du