Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka

Frist for å søke

Fortløpende.

Kriterier for å søke

Hva gis det støtte til

Vi vil at flere barn og unge skal delta i organisert idrett og fritidsaktiviteter.

 • Det kan søkes om midler til alle typer organiserte fritidsaktiviteter.
 • Det søkes for maksimum ett semester av gangen, annet må avtales med bydelen.
 • Personen som mottar støtte må i utgangspunktet være i aldersgruppe 7-18 år.
 • I utgangspunktet er ordningen tiltenkt bydelens barn. Det vil imidlertid utvises skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Disse kan søke

 • ansatte i Bydel Grünerløkka
 • aktuelle organisasjonen/klubber

Ungdommer eller foreldre må henvende seg til klubben eller en ansatt i bydelen. Dersom det er snakk om en kommersiell/privat aktør, må en ansatt i bydelen stå som søker.

Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden skal være avklart med foreldre/foresatte dersom barnet et under 15 år.

Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen kan ta direkte kontakt med ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur og andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden

  • Snakk med foreldre til barnet det gjelder, avklar at det skal søkes midler.
  • Den aktuelle klubben/organisasjonen eller ansatt i bydelen fyller ut skjemaet.
  • Søknaden skal ikke inneholde personlige opplysninger.

  Søknadsskjema for tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka (ODT)

 2. Send inn søknad

  Send søknaden og faktura til:
  Camilla Farstad, e-post: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no