Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grorud

Organisasjoner, foreninger og klubber kan søke om tilskudd til organiserte fritidsaktiviter for barn og unge i Bydel Grorud.

Frist for å søke

1. september 2024

Kriterier for å søke

Det kan gis støtte til:

  • alle typer organiserte fritidsaktiviteter
  • maksimalt ett semester av gangen, annet må avtales med bydelen
  • barn i aldersgruppen 7-18 år som bor eller går på skole i Bydel Grorud

Søknadsorganisasjonen vurderer om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.

Søknaden skal være avklart med foreldre/foresatte dersom barnet er under 15 år.

Slik søker du

Privatpersoner kan ikke søke direkte. Familier som ønsker å søke henvender seg til organisasjonen/foreningen det gjelder.

Organisasjonene har fått tilsendt søknadsskjema, og sender søknad og faktura anonymt på vegne av familien til sadia.shafi@bgr.oslo.kommune.no.