Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Alna

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2019 har løpt ut.

Kort om tilskuddet

Vi vil at flere barn og unge skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Derfor vil vi dekke medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Hva gis det støtte til

Medlems- og treningsavgift til organiserte fritidsaktiviteter. Medlemskapet kan ikke være lenger enn ett år. Det gis også støtte til turer, treningsleir, cuper og stevner i forbindelse med aktiviteten.

Hvem kan få støtte

Barn og unge opp til 18 år med bostedsadresse i Bydel Alna som ikke har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Disse kan søke

Ledere i lag og foreninger eller andre organisasjoner som har organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge Alle søkere må ha et organisasjonsnummer. 
 
Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden sendes med samtykke fra foreldre/foresatte.
 
Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen kan ta direkte kontakt med ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur og andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Vurdering av søknadene

Søknadene avslås hvis:
Aktiviteten faller utenfor formålet med ordningen.
Tiltaket er rettet mot personer over 18 år.
Søknaden kommer inn etter søknadsfristen.
 
Tilskuddet i ordningen er begrenset. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd, selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.

Slik søker du om tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge

Klage

Klagefrist er tre uker fra mottatt vedtak.