Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

Frist for å søke

4. november 2019. 

Kort om tilskuddet

Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på friluftsområdet, og som støtter opp under arbeid for å ivareta naturen.

Søkere bør ta hensyn til miljø i planlegging og gjennomføring av tiltak.

Tildeling vil skje på nyåret, med forbehold om at det bevilges midler til tilskuddsordningen gjennom Oslo kommunes budsjettvedtak i desember 2019. 

Kriterier for å søke

 • Søker du om tilskudd skal tiltakene primært rettes mot Oslos innbyggere
 • Tiltakene må gjennomføres i tråd med beskrivelser i søknaden
 • Annonsering og kunngjøring av tiltakene må vise at de er støttet av Oslo kommune

Hvis organisasjonen får tilskudd til drift gjennom en annen ordning i Oslo kommune, gir vi ikke ytterligere tilskudd til drift.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner.

Krav til rapportering

Send rapport og regnskap for bruken av tildelte midler til oss innen 1. april 2021. Sendes til samme sted som du sendte søknaden.

Slik søker du tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

 • 1Skriv søknad og signer

  Dette må søknaden inneholde:

  • Opplysninger om hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltak
  • Prosjektbeskrivelse med bakgrunnen for og formålet med gjennomføring av tiltaket
  • Fremdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette kravet for tilskuddsmottakere som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige
  • Organisasjonens vedtekter
 • 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Bymiljøetaten, juridisk avdeling, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vi sender ut vedtaksbrev så snart endelig vedtak er klart

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagen må sendes til oss innen tre uker.

Kontaktinformasjon for tilskuddet

Spørsmål om friluftsliv

Axel Pettersen
Mobil: 926 57 466
E-post:

Spørsmål om natur

Tea Turtumøygard
Mobil: 952 75 952
E-post: