Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

Frist for å søke

1. november 2022.

Kort om tilskuddet

Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på friluftsområdet, og som støtter opp under arbeid for å ivareta naturen.

Søkere bør ta hensyn til miljø i planlegging og gjennomføring av tiltak.

Tildeling vil skje på nyåret, med forbehold om at det bevilges midler til tilskuddsordningen gjennom Oslo kommunes budsjettvedtak i desember 2022.

Kriterier for å søke

 • Søker du om tilskudd skal tiltakene primært rettes mot Oslos innbyggere
 • Tiltakene må gjennomføres i tråd med beskrivelser i søknaden
 • Annonsering og kunngjøring av tiltakene må vise at de er støttet av Oslo kommune

Hvis organisasjonen får tilskudd til drift gjennom en annen ordning i Oslo kommune, gir vi ikke ytterligere tilskudd til drift.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner.

Krav til rapportering

Send rapport og regnskap for bruken av tildelte midler til oss innen 1. april 2024. Sendes til samme sted som du sendte søknaden.

Slik søker du tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

 1. Finn frem dokumenter

  • attest for betalt skatt og mva
  • organisasjonens vedtekter
 2. Logg inn og send inn søknad

 3. Motta bekreftelse

  Du vil motta en bekreftelse på at søknaden på e-posten du oppgav i søknaden.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar

  Du vil motta svar innen to måneder etter at søknadsfristen har utløpt.

 2. Utbetaling av midler

  Organisasjonen sender oss en faktura med beløp. Mer informasjon om fremgangsmåten kommer i vedtaksbrevet.

Klage

Klage kan fremsettes til Oslo kommunes klagenemnd innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket.