Tilskudd til forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Frist for å søke

Fristen for å søke er løpende.

Kort om tilskuddet

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene, Oslo Science city, innovasjonsdistrikt sentrum og innovasjonsdistrikt Hovinbyen. 

Det er 2,1 millioner kroner til fordeling.

Prioriterte temaer

 • Helse og livsvitenskap
 • Grønn omstilling og sirkulær økonomi
 • Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter innen: 

 • Internasjonalisering
 • Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som testarena
 • Innovasjon på tvers av næringer

Kriterier for å søke

I Oslo er tildeling per prosjekt inntil 200 000 kroner og maksimal støttesats er 70%. 

 • Bedrifter som vil søke, må ta kontakt med en kompetansemegler først. 
 • Bedrifter som søker må ha registrert forretningsadresse i Oslo.

Slik søker du

 1. 1Kontakt oss

  Før du søker, er det viktig at du tar kontakt med en kompetansemegler. Oslo har fem kompetansemeglere, hver med god kunnskap om sine prioriterte områder.

  Presentasjon av de fem kompetansemeglerne

  Kompetansemeglere
  KompetansemeglerTemaKontakt
  Trine RadmannHelse og livsvitenskap, internasjonaliseringtrine.Radmann@norwayhealthtech.com
  Eirik AndreassenDigitaliseringeirik.andreassen@digitalnorway.com
  Eva DugstadDigitaliseringeva@radforsk.no
  Per Olve TobiassenGrønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på tvers av næringerperolve@spinonas.no
  Ola RostadGrønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på tvers av næringer, internasjonaliseringola@solenergiklyngen.no

   

   

 2. 2Søk midler hos Norges forskningsråd

  Du må søke gjennom utlysning hos Norges forskringsråd. Det er Oslo kommune som deler ut midler i Oslo.

  Kriterier og hvordan du søker
   

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Når får du svar?

  Det er Fondsstyret for Regionale forskningsfond som vedtar tildeling av støtte.

  Det er fem søknadsfrister på denne i utlysningen i 2021:

  • 15. mai 2021. Søknader sendt inn til denne fristen kan forvente svar i uke 24.
  • 15. september 2021. Søknader sendt inn til denne fristen kan forvente svar i uke 42
  • 19. november 2021. Søknader sendt inn til denne fristen kan forvente svar i uke 48
  • 1.desember 2021. Søknader sendt inn til denne fristen kan forvente svar i uke 51.
  • 20. desember 2021. Søknader sendt inn til denne fristen  kan forvente svar i uke 6, 2022.

Tildelinger

Tildeling til forprosjekt 2021 (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Prosjektleder for “Innovasjonsdistrikter Oslo” er Anne Solheim, Anne.Solheim@byr.oslo.kommune.no