Tilskudd til forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Frist for å søke

Fristen for å søke er løpende.

Kort om tilskuddet

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene, Oslo Science city, innovasjonsdistrikt sentrum og innovasjonsdistrikt Hovinbyen. 

Prioriterte temaer

 • Helse og livsvitenskap
 • Grønn omstilling og sirkulær økonomi
 • Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter innen: 

 • Internasjonalisering
 • Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som testarena
 • Innovasjon på tvers av næringer

Kriterier for å søke

I Oslo er tildeling per prosjekt inntil 200 000 kroner og maksimal støttesats er 70%. 

 • Bedrifter som vil søke, må ta kontakt med en kompetansemegler først. 
 • Bedrifter som søker må ha registrert forretningsadresse i Oslo.

Slik søker du

 1. 1Kontakt oss

  Før du søker, er det viktig at du tar kontakt med en kompetansemelger. Oslo har fire kompetansemeglere, hver med god kunnskap om sine prioriterte områder.

  Presentasjon av de fire kompetansemeglerne

  Kompetansemeglere
  KompetansemeglerTemaKontakt
  Trine RadmannHelse og livsvitenskap, internasjonaliseringtrine.Radmann@norwayhealthtech.com
  Eirik AndreassenDigitaliseringeirik.andreassen@digitalnorway.com
  Per Olve TobiassenGrønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på tvers av næringerperolve@spinonas.no
  Ola RostadGrønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på tvers av næringer, internasjonaliseringola@solenergiklyngen.no

   

   

 2. 2Søk midler hos Norges forskningsråd

  Du må søke gjennom utlysning hos Norges forskringsråd. Det er Oslo kommune som deler ut midler i Oslo.

  Kriterier og hvordan du søker
   

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Når får du svar?

  Det er Fondsstyret for Regionale forskningsfond som vedtar tildeling av støtte.

  • Søknader som er sendt inn før 15.mai 2021 kan forvente svar i uke 24.
  • Søknader som er sendt inn før 15.september 2021 kan forvente svar i uke 42.
  • Søknader som er sendt inn før 20.desember 2021 kan forvente svar i uke 6, 2022.

  Kontaktinformasjon

  Prosjektleder for “Innovasjonsdistrikter Oslo” er Anne Solheim, Anne.Solheim@byr.oslo.kommune.no