Tilskudd til forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Frist for å søke

Utlysningen gjelder så lenge det er midler igjen.

Kort om tilskuddet

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene, Oslo Science city, innovasjonsdistrikt sentrum og innovasjonsdistrikt Hovinbyen.

Det er 2,1 millioner kroner til fordeling til forprosjekter pr. år.

Prioriterte temaer

 • Helse og livsvitenskap
 • Grønn omstilling og sirkulær økonomi
 • Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter innen:

 • Internasjonalisering
 • Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som testarena
 • Innovasjon på tvers av næringer

Kriterier for å søke

I Oslo er tildeling pr. prosjekt fra 100 000 til 300 000 kroner og maksimal støttesats er 70%.

 • Bedrifter som vil søke, må ta kontakt med en kompetansemegler først.
 • Bedrifter som søker må ha registrert forretningsadresse i Oslo.

Slik søker du

 1. Kontakt oss

  Før du søker, er det viktig at du tar kontakt med en kompetansemegler. Oslo har fem kompetansemeglere, hver med god kunnskap om sine prioriterte områder.

  Presentasjon av de fem kompetansemeglerne

  Kompetansemeglere
  KompetansemeglerTemaKontakt
  Trine RadmannHelse og livsvitenskap, internasjonaliseringtrine.Radmann@norwayhealthtech.com
  Eirik AndreassenDigitaliseringeirik.andreassen@digitalnorway.com
  Bjarte HåvikDigitalisering, kunstig intelligens og livsvitenskapbjarte@tlsc.no
  Per Olve TobiassenGrønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på tvers av næringerperolve@spinonas.no
  Ola RostadGrønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på tvers av næringer, internasjonaliseringola@solenergiklyngen.no
 2. Søk midler hos Regionale forskningsfond Oslo

  Du søker via utlysningen hos Regionale forskningsfond Oslo (RFF Oslo)

Etter at du har sendt søknaden

 1. Når får du svar?

  Det er Fondsstyret for Regionale forskningsfond som vedtar tildeling av støtte.

Tildelinger

Tildeling til forprosjekt 2022 (PDF)

Kontaktinformasjon

Prosjektleder for “Innovasjonsdistrikter Oslo” er Anne Solheim, Anne.Solheim@byr.oslo.kommune.no