Tilskudd til forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Frist for å søke

Utlysningen gjelder så lenge det er midler igjen.

Kort om tilskuddet

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene, Oslo Science city, innovasjonsdistrikt sentrum og innovasjonsdistrikt Hovinbyen.

Prioriterte temaer:

Prosjekter som får støtte må vise at de støtter opp under temaområdene for Oslos innovasjonsdistrikter:

 • Løsninger for det grønne skiftet
  • Klima, energi og miljø
  • Sirkulær økonomi
 • Helse og livsvitenskap
 • Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter som omhandler:

 • Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som testarena

I mange prosjekter er det en fordel med tverrfaglighet.

Kriterier for å søke

I Oslo er tildeling pr. prosjekt fra 100 000 til 300 000 kroner og maksimal støttesats er 50%.

 • Bedrifter som vil søke, må ta kontakt med en kompetansemegler først.
 • Bedrifter som søker må ha registrert forretningsadresse i Oslo.

Slik søker du

 1. Kontakt oss

  Før du søker, er det viktig at du tar kontakt med en kompetansemegler. Oslo har fire kompetansemeglere, hver med god kunnskap om sine prioriterte områder.

  Presentasjon av de fire kompetansemeglerne

 2. Søk midler hos Regionale forskningsfond Oslo

  Du søker via utlysningen hos Regionale forskningsfond Oslo (RFF Oslo)

Etter at du har sendt søknaden

 1. Når får du svar?

  Det er Byråd for næring og eierskap som gjør vedtak i søknader om støtte.

Tildelinger

Tildeling til forprosjekt 2022 (PDF)

Kontaktinformasjon

Prosjektleder for “Innovasjonsdistrikter Oslo” er Anne Solheim, Anne.Solheim@byr.oslo.kommune.no