Tilskudd til ferieleir for barn og unge

Tilskudd til ferieleir for barn og unge.

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2024 var 15.januar.

Kort om tilskuddet

Tilretteleggere av ferieleirer for barn og unge fra Oslo kan søke om tilskudd til gjennomføring av leiren. Tilskuddet tildeles skjønnsmessig, det vil si at det gjøres en vurdering basert på blant annet frivillighet, antall deltakere, leirens lengde og deltageravgift. Størrelsen på frivillig innsats vil bli vektlagt. Det er et mål at tilskuddet skal bidra til god ferietid, gode kulturopplevelser og inspirere til barn og unges egen kulturaktivitet. Tilskuddsordningen skal favne bredden og mangfoldet blant barn og unge i byen.

Kriterier for å søke

 • Målgruppe er frivillige organisasjoner, kulturtilbydere og andre som arrangerer ferieleir for barn og ungdom fra Oslo
 • Leirer med innslag av frivillig innsats vil prioriteres
 • Ferieleirtilbudet skal være åpent for alle barn og unge i Oslo, men kan gjennomføres i annen kommune. Ferieleiren kan være et ordinært leiropphold, men også et dagtilbud uten overnatting
 • Det må være levert godkjent rapport og regnskap for eventuelle tidligere tilskudd, for å motta nytt tilskudd
 • Det gis ikke tilskudd til ferieleirtilbud som arrangeres av kommersielle aktører
 • Tilskudd kan kun gis til arrangører av ferieleir

Krav til rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig, og senest 15. januar påfølgende år.

Rapporten skal inneholde en omtale av aktiviteten i henhold til de mål og planer som fremgår av søknaden. Regnskapet må være revidert for tilskudd på kr 200 000 eller mer.

Trykk her for å lese nærmere om kravene for revisors beretning

Kontaktinformasjon

Kulturetaten ved Seksjon for kulturtilskudd
Sigrun Birkeland
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Tildelinger

Slik søker du tilskudd til ferieleir for barn og ungdom

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Skjema gir deg veiledning underveis, og alle spørsmål må besvares.

  Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av ferieleiren, tidspunkt, målgrupper, hovedaktiviteter, hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring.
  • Beskrivelse av den frivillige innsatsen ved gjennomføring. Beskrivelse av eventuelle tidligere gjennomførte ferieleirer.
  • Budsjett med finansieringsplan. Om det er søkt andre finansieringskilder, så oppgi det i budsjettet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. Fordeling av midler

  Vedtaket om fordeling av midlene er dessverre noe forsinket, men vil bli fattet i begynnelsen av april måned. Du får beskjed om utfallet på e-post.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra etaten.