Tilskudd til fagskoler

Tilskudd til fagskoler skal komme studentene til gode og dekke driftsutgifter for fagskoleutdanning i Oslo.

Frist for å søke

2. november

Kort om tilskuddet

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet.

Kriterier for å søke 

Fagskolene må fylle følgende generelle kriterier for å kunne søke om tilskudd:

 • Tilby undervisning på fagskolenivå
 • Hvert enkelt studie må være godkjent av NOKUT
 • Stedsbaserte tilbud må befinne seg i Oslo
 • Nettbaserte tilbud må ha adresse i Oslo 

Prioriteringer

Vi behandler private og offentlige fagskoler likt når vi fordeler midlene.

Vi prioriterer tilbud som er satt i gang. Deretter prioriterer vi fagskoler som:

 • har tilbud som dekker arbeidslivets og bransjenes behov.
 • samarbeider med bransjene, herunder samarbeid knyttet til faglig utvikling, rekruttering, praksisavtaler og praksisplasser.
 • har et opplegg for gjennomføring og oppfølging av studentene.

Hvem kan søke?

Alle fagskoler i Oslo med akkrediterte fagskoleutdanninger kan søke om tilskudd.

Hva kan du søke om?

Vi gir et grunntilskudd på 81 prosent, og et resultatbasert tilskudd på 19 prosent. I ordningen er det to satser: En sats for stedsbasert og nettbasert med fysiske samlinger, og en annen sats for rene nettbaserte tilbud.

Satser for 2020

Satsene gjelder tilskudd per år per heltidsekvivalent for helse- og omsorgstilbud. Det innebærer at tilskuddet blir tilpasset antall studenter som tar 60 studiepoeng i løpet av ett år.

 • Nettbasert: 59 500 kroner
  • Grunntilskudd: 81 prosent, 48 200 kroner
  • Resultatbasert tilskudd: 19 prosent, 11 300 kroner
 • Stedsbasert: 86 000 kroner
  • Grunntilskudd: 81 prosent, 69 700 kroner
  • Resultatbasert tilskudd: 19 prosent, 16 300 kroner

For tilskudd til andre typer tilbud som ikke har fått støtte tidligere, vil vi vurdere satsen individuelt.

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg
  • Beskrivelse av tilbudet
  • Behovet i arbeidslivet for pågående utdanninger
  • Behovet i arbeidslivet for nye utdanninger
  • Prioritering av tilbud med lav rekruttering
  • Begrunnelse for endringer i det eksisterende tilbud
  • Samarbeid med bransje
  • Satsingsområder som fylkeskommunen bør være kjent med
  • NOKUT-godkjenning (dersom ikke sendt inn tidligere)
 2. 2Last ned og fyll ut søknaden
 3. 3Send inn søknad

  Søknadsskjema med vedlegg sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Du får brev med svar på søknaden tidligst i januar. I svaret får du også beskjed om beløp, antall studieplasser og hvilke eller hvilket utdanningstilbud midlene skal brukes på.

 2. 2Motta midler

  Du mottar første utbetaling innen 31. januar og andre utbetaling innen 31. oktober.  

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.