Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

Det er ikke lenger mulig å søke om fritidstipend for 2019. Fritidstipendet blir videreført i 2020 og informasjon om søknadsfrist og retningslinjer blir publisert når det er klart.

Kort om stipendet

Stipendet skal inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, slik at de får et fullverdig fritidstilbud. 

Hensikten er å lage et spleiselag mellom alle aktører for å gi barn og unge samme muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker at organisasjonene og foreldrene skal dekke det de kan, og at resterende søkes på gjennom stipendet til fritidsaktiviteter.

Kriterier for å søke

 • Søknaden skal gjelde barn og ungdom fra seks år og ut videregående skole.
 • Søknaden skal gjelde ett eller flere barn/ungdom, du kan ikke søke for et helt lag.
 • Barnet/ungdommen må bo i Bydel Søndre Nordstrand. Det kan søkes på vegne av ett eller flere barn, men ikke på vegne av hele idrettslag.
 • Foresatte skal samtykke til at det søkes økonomisk bistand til fritidsaktiviteter for barn og unge under 18 år.

Utgiftene vil normalt være:

 • kontingenter, lisenser og medlemskap
 • cuper, turer og arrangement

Hvem kan søke

Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger, lag eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. 

Skole og skolehelsetjenesten kan også søke på vegne av barnet og familien. Skole eller skolehelsetjenesten må selv ta kontakt med organisasjonen barnet ønsker å bli med i, og fylle inn informasjon under punkt 4. i søknadsskjema.

Foreldre kan be en organisasjon om å søke tilskudd på vegne av barnet og familien. De må ta kontakt med den organisasjonen de ønsker å bli med i. Barnets/ungdommens familie kan ikke selv søke.

Slik søker du

 • 1Fyll ut søknadsskjema
  • Fyll gjerne ut søknad sammen med den unge.
  • Tilskuddet er for hele semesteret, sesongen, eller året. Sett derfor opp alle kontingenter/lisenser/sesongkort og cuper/arrangementer du vet om når du søker.
  • Det må være huket av for samtykke fra foreldre for at vi kan behandle søknaden.

  Du må registrere fornavn, etternavn, adresse og fødselsdato på alle personer som det søkes tilskudd for på. Dette skal ikke legges ved søknaden, men du kan bli bedt om å framlegge dette i etterkant.

 • 2Send inn søknaden

  Send søknaden til postmottak@bsn.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Søndre Nordstrand, Postboks 180 Holmlia, 1203 OSLO Merk søknaden ”Søknad om stipend til fritidsaktiviteter, 2019-2019/553”.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling og svar

  Søknaden behandles så snart det er mulig etter mottatt søknad. Den som søker får skriftlig tilbakemelding på om det godkjennes eller ikke.

 • 2Utbetaling

  Organisasjonen må registrere seg på Min side for at midlene skal bli utbetalt. Midlene vil bli utbetalt direkte på kontonummer som er oppgitt i søknaden.

  Rapportering

  Du må fylle ut og sende inn rapporteringsskjema innen 31. desember 2019. Rapporteringsskjema sendes til de som får midler. 

  Kontaktinformasjon

  Tanja Gullbrandsson Leland
  Folkehelsekoordinator
  Telefon: 918 68 618
  E-post: tanja.leland@bsn.oslo.kommune.no

Klage

Du kan ikke klage dersom du får avslag på søknaden.