Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Frist for å søke

Løpende.

Kort om stipendet

Stipendet skal inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, slik at de får et fullverdig fritidstilbud. 

Hensikten er å lage et spleiselag mellom alle aktører for å gi barn og unge samme muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker at organisasjonene og foreldrene skal dekke det de kan, og at resterende søkes på gjennom stipendet til fritidsaktiviteter.

Kriterier for å søke

 • Søknaden skal gjelde barn og ungdom fra seks år og ut videregående skole.
 • Søknaden skal gjelde ett eller flere barn/ungdom, du kan ikke søke for et helt lag.
 • Barnet/ungdommen må bo i Bydel Søndre Nordstrand. Det kan søkes på vegne av ett eller flere barn, men ikke på vegne av hele idrettslag.
 • Foresatte skal samtykke til at det søkes økonomisk bistand til fritidsaktiviteter for barn og unge under 18 år.

Utgiftene vil normalt være:

 • kontingenter, lisenser og medlemskap
 • cuper, turer og arrangement

Hvem kan søke

Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger, lag eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. 

Skole og skolehelsetjenesten kan også søke på vegne av barnet og familien. Skole eller skolehelsetjenesten må selv ta kontakt med organisasjonen barnet ønsker å bli med i, og fylle inn informasjon under punkt 4. i søknadsskjema.

Foreldre kan be en organisasjon om å søke tilskudd på vegne av barnet og familien. De må ta kontakt med den organisasjonen de ønsker å bli med i. Barnets/ungdommens familie kan ikke selv søke.

Slik søker du

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema for stipend til fritidsaktiviteter (ODT)

  • Fyll gjerne ut søknad sammen med den unge.
  • Tilskuddet er for hele semesteret, sesongen, eller året. Sett derfor opp alle kontingenter/lisenser/sesongkort og cuper/arrangementer du vet om når du søker.
  • Det må være huket av for samtykke fra foreldre for at vi kan behandle søknaden.

  Du må registrere fornavn, etternavn, adresse og fødselsdato på alle personer som det søkes tilskudd for på. Dette skal ikke legges ved søknaden, men du kan bli bedt om å framlegge dette i etterkant.

 • 2Send inn søknaden

  Send søknaden til postmottak@bsn.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Søndre Nordstrand, Postboks 180 Holmlia, 1203 OSLO Merk søknaden ”Søknad om stipend til fritidsaktiviteter, 2020-2020/118”.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling og svar

  Søknadene blir behandlet i løpet av månedene: februar, april, juni, august og oktober. Den som søker får skriftlig tilbakemelding på om det godkjennes eller ikke.

 • 2Utbetaling

  Organisasjonen må registrere seg på Min side for at midlene skal bli utbetalt. Midlene vil bli utbetalt direkte på kontonummer som er oppgitt i søknaden.

  Rapportering

  Du må fylle ut og sende inn rapporteringsskjema innen 31. desember 2020. Rapporteringsskjema blir lagt ut på denne siden. 

  Kontaktinformasjon

  Cecilie Ueland Coucheron
  Fagkonsulent
  Telefon: 902 31 856
  E-post: cecilie.ueland.cocheron@bsn.oslo.kommune.no

Klage

Du kan ikke klage dersom du får avslag på søknaden.