Stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand

Stipendet skal gi barn og unge samme muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Frist for å søke

Åpnet for søknader for aktivitet i 2024.

Kort om stipendet

Stipendet skal inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, slik at de får et fullverdig fritidstilbud.

Hensikten er å lage et spleiselag mellom alle aktører for å gi barn og unge samme muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker at organisasjonene og foreldrene skal dekke det de kan, og at resterende søkes på gjennom stipendet til fritidsaktiviteter.

Kriterier for å søke

 • Søknaden skal gjelde barn og ungdom fra seks år og ut videregående skole.
 • Søknaden skal gjelde ett eller flere barn/ungdom, du kan ikke søke for et helt lag.
 • Barnet/ungdommen må bo i Bydel Søndre Nordstrand. Det kan søkes på vegne av ett eller flere barn, men ikke på vegne av hele idrettslag.
 • Foresatte skal samtykke til at det søkes økonomisk bistand til fritidsaktiviteter for barn og unge under 18 år.

Utgiftene vil normalt være:

 • kontingenter, lisenser og medlemskap
 • cuper, turer og arrangement

Hvem kan søke

Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger, lag eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke.

Skole og skolehelsetjenesten kan også søke på vegne av barnet og familien. Skole eller skolehelsetjenesten må selv ta kontakt med organisasjonen barnet ønsker å bli med i, og fylle inn informasjon under punkt 4. i søknadsskjema. Tilsagnsbrev og avslagsbrev blir sendt til organisasjon/forening eller lag.

Foreldre kan be en organisasjon om å søke tilskudd på vegne av barnet og familien. De må ta kontakt med den organisasjonen de ønsker å bli med i. Barnets/ungdommens familie kan ikke selv søke.

Fullstendige retningslinjer for stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand (PDF).

Slik søker du

 1. Bruk søknadsskjema under

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden.

  Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema.

  Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Behandling og svar

  Den som søker får skriftlig tilbakemelding på at søknaden er registrert. Det er klubben eller organisasjonen som får beskjed om søknaden er innvilget eller ikke.

 3. Utbetaling

  Tilskuddet utbetales direkte til klubben eller organisasjonen innen to uker etter at søknaden er innvilget.

  Kontaktinformasjon

  Katrine Klungland
  Telefon: 97 79 49 24
  E-post: katrine.klungland@idrettsforbundet.no

Klage

Du kan ikke klage dersom du får avslag på søknaden.