Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Frist for å søke

Årlig søkndasfrist er 1. januar. 

Kort om tilskuddet

Du kan søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Du kan også søke om tilskudd til kjøp og/eller innredning av eksisterende anlegg. 

Kriterier for å søke

For informasjon om villkår, krav og søknadsprosessen kan du gå til anleggsregisteret.no.

Hvem kan søke?

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:

 • Kommuner og fylkeskommuner, Norges idrettsforbund, Samenes Idrettsforbund-Norge, Studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:

 • Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:

 • Norsk Kennel Klubb

Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

 • Borettslag og velforeninger

Forskrift

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Kontakt

Hanna Thommessen
Telefon: 986 95 743
E-post: hanna.thommessen@bym.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Fyll ut søknadsskjema på anleggsregisteret.no

  Det stilles en rekke krav til dokumentasjon til søknaden, og det bør beregnes god tid til å framskaffe all nødvendig dokumentasjon. For enkelte anlegg kan det kreves dokumentasjon som er avhengig av saksbehandlingstid hos Oslo kommune, Kulturdepartementet og Statsforvalteren.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknadere

  Bymiljøetaten behandler mottatte søknader og gir innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Endelig vedtak fattes av byråden.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Oslo kommune i saker vedrørende søknader om tilskudd i form av spillemidler.