Nabolagsmidler i Bydel Bjerke

Nabolagsmidler skal støtte små tiltak i områdene Linderud og Veitvet som kan stimulere til godt nabolag og bidra til å styrke det sosiale livet i nærmiljøet

Frist for å søke

Det er løpende søknadsfrist hele året.

Kriterier for å søke

 • Midlene dekker bomiljø- og nærmiljøtiltak som skjer i Linderud og Veitvet delbydeler.
 • Søker må ha lokal forankring i form av å være beboer eller ha stedstilknytning.
 • Søker må ha organisasjonsnummer eller må melde inn personnummer hvis støtte skal tildeles til beboerinitiativ uten organisasjon.
 • Støtten er myntet på små tiltak under 5000 kr, men maksbeløp er 15 000 kr for en søknad.
 • Man kan kun søke to ganger per år.
 • Støtten dekker ikke lønn og administrasjon, men frivillige foreninger kan bruke midlene til å gi mindre honorar til person som ikke driver næring. (Foreningens honorarskjema må ha dato, beskrivelse av oppdraget og signaturer fra forening og mottakeren.
 • Tiltakene må være inkluderende, åpne og synlige for nabolaget
 • Man må ha sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd før ny støtte kan tildeles.

Hvem kan søke

Aktører som har lokal forankring. Dette kan være lokale foreninger, stiftelser, borettslag/sameier, beboergrupper, skole- og barnehageaktører eller tilsvarende institusjoner som ønsker å skape åpne inkluderende tiltak lokalt.

Slik søker du

 1. Last ned og fyll ut søknadsskjema

 2. Send skjema til postmottak på e-post

  E-postadresse: postmottak@bbj.oslo.kommune.no

  Merk e-posten med "Søknad Nabolagsmidler 2024"

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du vil få bekreftelse på mottatt søknad og kan forvente svar innen 14 dager.

  Nabolagsmidler er små midler innen bomiljøprosjekter i delprogram nærmiljø og behandles administrativt. Søker får tilsendt tilsagn eller avslag.

  Hvis søker får innvilget støtte kan søker igangsette tiltaket med en gang, og legge ut for kostnadene selv. Søtten overføres fortrinnsvis i etterkant av tiltaket, men kan overføres i forkant ved behov.

Rapportering

En kort rapport, regnskapsoversikt, kopi av kvitteringer og noen få foto som viser tiltaket sendes til Nærmiljøprogrammet i Bydel Bjerke innen 2 måneder etter tiltaket og senest 30. november i søknadsåret.

Maler for rapport og regnskap:

Kontaktinformasjon

Katrine Sivertsen