Nabolagsmidler i Bydel Bjerke

Nabolagsmidler skal støtte små tiltak i Linderud og Veitvet delbydeler som kan stimulere til godt nabolag og bidra til å styrke det sosiale livet i nærmiljøet

Frist for å søke

Ingen frist. Søknader behandles fortløpende.

Kriterier for å søke

 • Midlene dekker bomiljø- og nærmiljøtiltak som skjer i Linderud og Veitvet delbydeler eller i umiddelbar nærhet.
 • Søker må ha lokal forankring i form av å være beboer eller ha stedstilknytning.
 • Søker må ha organisasjonsnummer, eller samarbeide med noen som har dette. (Beboerinitiativ uten org. nr. bes ta direkte kontakt med Nærmiljøprogrammet)
 • Støtten dekker ikke lønn og administrasjon.
 • Tiltakene må være inkluderende, åpne og synlige for nabolaget
 • En kort rapport, kopi av kvitteringer og noen foto som viser tiltaket sendes til Nærmiljøprogrammet i Bydel Bjerke innen 31. november i søknadsåret.

Hvem kan søke

Aktører som har lokal forankring. Dette kan være lokale foreninger, stiftelser, borettslag/sameier, beboergrupper, skole- og barnehageaktører eller tilsvarende institusjoner som ønsker å skape åpne inkluderende tiltak lokalt.

Rapportering

En kort rapport, kopi av kvitteringer og noen foto som viser tiltaket sendes til Nærmiljøprogrammet i Bydel Bjerke innen 31. november i søknadsåret.

Kontaktinformasjon

Katrine Sivertsen

Slik søker du

 1. Last ned skjema

 2. Send skjema til postmottak på e-post

  E-postadresse: postmottak@bbj.oslo.kommune.no

  Merk e-posten med "Delprogram Nærmiljø"

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du vil få bekreftelse på mottatt søknad og kan forvente svar innen 14 dager

  Nabolagsmidler er små midler innen bomiljøprosjekter i delprogram nærmiljø og behandles administrativt. Søker får tilsendt tilsagn eller avslag. Hvis søker får innvilget støtte kan søker igangsette tiltaket med en gang, og legge ut for kostnadene selv. Søtten overføres fortrinnsvis i etterkant av tiltaket, men kan overføres i forkant ved behov.