Mediestøtte

Tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bedre dekningen av lokalaviser for Oslo by og bydelene.

Frist for å søke

15. april 2021. Du kan søke om tilskudd for virksomhet i 2021.

Kort om tilskuddet

Formålet med ordningen er å bedre dekningen av lokalaviser for Oslo by og bydelene. Tilskuddsordningen skal stimulere til et mangfold av lokale nyhets- og aktualitetsmedier med høy kvalitet og uavhengig journalistikk i Oslo.

Det er satt av 3 millioner kroner til fordeling i denne søknadsrunden.

Kriterier for å søke

 • Mediet må være tekstbasert. Det vil si at mediet i hovedsak består av tekstinnhold. Bilder, lyd og video kan være en del av innholdet, så lenge det støtter teksten.
 • Mediets hovedformål må være å produsere journalistikk og å formidle et bredt spekter av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt fra ulike samfunnsområder.
 • Innholdet må i hovedsak være egenprodusert og dekke lokale forhold i Oslo. 
 • Mediet må gis ut i Oslo. Det vil si at hovedredaksjonen er basert i Oslo. Vi kan i enkelte tilfeller gi tilskudd til publikasjoner med annet utgiversted, så lenge det redaksjonelle innholdet i hovedsak omhandler lokale forhold i Oslo. 
 • Mediet må ha en ansvarlig redaktør. Redaktøren må ha en status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten, og være tilknyttet Norsk Presseforbund gjennom en av deres grunnorganisasjoner.
 • Mediet kan publiseres både digitalt og på papir. Trykte medier må komme med ny utgave minst hver 14. dag, og digitale medier må oppdateres fortløpende. 

Forskrift om tildeling av mediestøtte (PDF 0,1MB)

Vi gir ikke tilskudd til

 • Medier som i hovedsak inneholder annonser.
 • Medier som i hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.
 • Medier som i hovedsak er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.

Hvem kan søke?

Det er utgiveren som må søke om tilskudd, på vegne av det tekstbaserte mediet. 

Du kan søke støtte til flere publikasjoner, så lenge hver publikasjon oppfyller kriteriene.

Det er ingen krav til organisasjonsform.

Slik søker du

 1. 1Gjør klar vedlegg
  • Beskrivelse av formålet for publikasjonen, samt planer og aktivitet for 2021.
  • Driftsbudsjett for 2021 med utgifter og inntekter.
  • Siste årsregnskap
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Du blir varslet på e-post når bekreftelse er mottatt i innboksen i Altinn.

 2. 2Tildeling

  Vedtaket blir fattet i senest i juni. Du blir varslet på e-post når vedtaket er mottatt innboksen i Altinn.

 3. 3Utbetaling

  Hvis du blir tildelt tilskudd, må du sende inn utbetalingsanmodning og attest på skatt- og merverdiavgift for å få utbetalt tilskuddet. Du får mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet.

 4. 4Send rapport og regnskap

  Rapport og regnskap skal sendes inn innen 1. juni etter tilskuddsåret. Du får mer informasjon om rapportering i vedtaksbrevet.

Klage

Du kan klage på vedtaket hvis du får avslag. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet blir tilgjengelig i Altinn. Send klagen til Kulturetaten på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Tildeling av tilskudd

Kontaktinformasjon

Geir Rege 
E-post: geir.rege@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80