Leksehjelptilskudd for frivillige organisasjoner

Om tilskuddet

Tilskuddsordningen for leksehjelp i regi av frivillige organisasjoner evalueres. Rammebetingelsene for tilskuddsordningen vil bli i 2021 blir vurdert på bakgrunn av oppdraget i tildelingsbrevet fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Kontaktinformasjon

Utdanningsetaten ved Hilde Næss
E-post: hilde.naess@ude.oslo.kommune.no