Leksehjelptilskudd for frivillige organisasjoner

Om tilskuddet

Tilskuddsordningen for leksehjelp i regi av frivillige organisasjoner, er avviklet. Utdanningsetatens fornyede satsing på leksehjelp avklares høsten 2021.

Kontaktinformasjon

Utdanningsetaten ved Olav Befring
E-post: olav.befring@osloskolen.no