Leksehjelptilskudd for frivillige organisasjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen er utvidet til mandag 9. oktober 2023 kl. 12.

Kort om tilskuddet

Ideelle/frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tilbud om leksehjelp for skoleåret 2023-2024. Det er satt av totalt 3 millioner kroner til ordningen. Tilbudet må være rettet mot elever i grunnskolen, og tilskudd kan bare innvilges til leksehjelptilbud som er:

 • åpne for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion
 • av høy kvalitet

Hvem kan søke?

Utdanningsetaten ønsker å inngå avtale med inntil fem ideelle/frivillige organisasjoner som har kompetanse på, og erfaring med, å gi leksehjelp. Tilskuddet beregnes ut fra organisasjonens kompetanse på området, omfang og antall elever som deltar. Tilskuddsmottakere vil få uanmeldte besøk / stikkprøvekontroll minimum én gang per skoleår.

Krav til søker

Søkere til tilskuddsordningen må:

 • disponere verdinøytrale lokaler (kjønn, etnisitet og religion) med tilgang til internett.
 • dokumentere hvordan leksehjelpere rekrutteres, kompetansevurderes (formell- og reell kompetanse) og følges opp i organisasjonen.
 • dokumentere hvordan organisasjonen/leksehjelperne sørger for tilgang til nødvendige læremidler og kjennskap til skolenes opplæring/elevenes kompetansemål.
 • dokumentere hvordan organisasjonen fører og oppbevarer oppmøtelister, jf. bestemmelsene i GDPR.
 • dokumentere registering i frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Vi ønsker at tilskuddsmottakere legger til rette for samarbeid med omkringliggende skoler, men dette er ikke et krav. Dersom søkere har/ønsker å etablere et slikt samarbeid, bør dette dokumenteres/beskrives.

Krav til leksehjelpere

Alle leksehjelpere må ha:

 • gyldig politiattest
 • fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetansevurdering

Krav til rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere på:

 • budsjett og regnskap for tilskuddsperioden.
 • antall elever fra hver skole og antall ganger elevene har benyttet tiltaket hvert halvår (desember og juni).

Slik søker du

 1. Gjør klar nødvendig dokumentasjon

  Se krav til søkere over.

 2. Skriv søknad

 3. Send søknaden innen mandag 9. oktober 2023 kl. 12.

  Søknaden sendes på e-post til postmottak@osloskolen.no. E-posten merkes i emnefeltet med: Tilskudd til leksehjelp 2023 v/Olav Befring.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en melding på at vi har mottatt søknaden din.

 2. Fordeling av midler

  Tildeling av midler bestemmes i desember 2023. Søker får beskjed om utfallet på e-post. Svaret sendes til den e-postadresse som er oppgitt i søknaden.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@osloskolen.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Utdanningsetaten ved Olav Befring
E-post: olav.befring@osloskolen.no