Legater til økonomisk vanskeligstilte

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte.

Frist for å søke

Utsatt til 9. april 2021.

Kort om legatene

Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo består av fire legater:

 • Barnelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte barn under 18 år.
 • Eldrelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte over 60 år.
 • Sykdomslegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte på grunn av sykdom, ulykke eller funksjonshemming.
 • Sosialegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier. 

Kriterier for å søke

Du kan bare få midler fra ett av disse legatene, hvis du ikke mottar støtte fra Ingeborg Paulsens legat.

Hvem kan søke?

 • Du må være økonomisk vanskeligstilt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Du kan bare søke om støtte fra ett av de fire sammenslåtte legatene. Hvilket av dem du vil søke på, velger du inne i søknadsskjemaet.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Barnelegatet: barnet kan ikke ha fylt 18 år innen søknadsfristen.
 • Eldrelegatet: du må ha fylt 60 år innen søknadsfristen.

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg
  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og viser alle som bor i husstanden. Bostedsattest kan bestilles fra Skatteetaten. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen.
  • Utskrift av grunnlag for skatt (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen 9. april 2021. Skatteoppgjøret finner du i Altinn.
  • For sykdomslegatet: Legeattest eller siste utbetalingsslipp for uføretrygd. Legeattesten må være fra desember i fjor eller nyere.
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden


  Søknadsskjema for legatet

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknadene behandles

  Innsendt dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 2. 2Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet, tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon


Innkrevingsetaten

Telefon: 21 01 40 04

Besøksadresse
(stengt) Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)