Tilskudd, legater og stipend

Legater til økonomisk vanskeligstilte

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte.

Frist for å søke

4. mars 2020.

Kort om legatene

Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo består av fire legater:

 • Barnelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte barn under 18 år.
 • Eldrelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte over 60 år.
 • Sykdomslegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte på grunn av sykdom, ulykke eller funksjonshemming.
 • Sosialegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier. 

Kriterier for å søke

Du kan bare få midler fra ett av disse legatene, hvis du ikke mottar støtte fra Ingeborg Paulsens legat.

Hvem kan søke?

 • Du må være økonomisk vanskeligstilt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Du kan bare søke om støtte fra ett av de fire sammenslåtte legatene. Hvilket av dem du vil søke på, velger du inne i søknadsskjemaet.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Barnelegatet: barnet kan ikke ha fylt 18 år innen søknadsfristen.
 • Eldrelegatet: du må ha fylt 60 år innen søknadsfristen.

Slik søker du

 • 1Finn fram vedlegg
  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og viser alle som bor i husstanden. Bostedsattest kan bestilles fra Skatteetaten. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen.
  • Utskrift av grunnlag for skatt (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen 4. mars 2020. Skatteoppgjøret finner du i Altinn.
  • For sykdomslegatet: Legeattest eller siste utbetalingsslipp for uføretrygd. Legeattesten må være fra desember i fjor eller nyere.
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for Barnelegat, Eldrelegat, Sykdomslegat og Sosiallegat

  • Du må legge ved vedleggene vi trenger når du sender inn søknaden. Hvis du har lagt ved feil vedlegg, vil du få avslag på søknaden din.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknadene behandles

  Innsendt dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 • 2Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet, tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon