Legater til økonomisk vanskeligstilte

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte.

Frist for å søke

Søknadsfristen er onsdag 27. mars 2024.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen. Se avsnittet "Slik søker du" for hvilken bostedsattest du trenger.

Kort om legatene

Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo består av fire legater:

 • Barnelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte barn under 18 år.
 • Eldrelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte over 60 år.
 • Sykdomslegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte på grunn av sykdom, skade som følge av ulykke eller funksjonshemming.
 • Sosiallegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2024:

 • Eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat: Legatporsjonen er 8000 kroner.
 • Barnelegat: Hvis du har ett barn er legatporsjonen 7150 kroner. Har du flere barn, får du et tillegg på 650 kroner per barn. Har du to barn blir legatporsjonen 7800 kroner, har du tre barn blir legatporsjonen 8450 kroner osv. Maksimal utdelingsporsjon er 11 050 kroner.

Kriterier for å søke

Kun én i husstanden kan få tildeling fra ett av disse legatene per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Innkrevingsetaten samordner sine legater, det vil si at hvis du får utbetaling fra et av disse legatene, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Hvem kan søke?

 • Du må være økonomisk vanskeligstilt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Barnelegatet: barnet kan ikke ha fylt 18 år innen søknadsfristen.
 • Eldrelegatet: du må ha fylt 60 år innen søknadsfristen.

Slik søker du

 1. Bestill bostedsattest

  Du må legge ved bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og hvem i familien som bor på samme adresse som søkeren:

  • Bor søkeren alene, bestiller du bostedsattest for «Meg selv».
  • Bor søkeren sammen med barn under 18 år eller ektefelle, må du bestille bostedsattest for «Familien».
  • Bor søkeren sammen med barn over 18 år eller samboer, må hver av dem i tillegg bestille egen bostedsattest for "Meg selv".

  Bostedsattesten må ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. Hvis bostedsattesten er eldre enn fra 27. mars 2023, blir søknaden automatisk avslått.

  Bestill bostedsattest på skatteetaten.no.
  Det kan ta flere uker før du mottar attesten i posten, så bestill i god tid.

 2. Finn fram skatteoppgjøret

  Du må legge ved utskrift av "Grunnlag for skatt 2022" for alle i husstanden som er 18 år eller eldre på søknadsfristen.

  "Grunnlag for skatt 2022" er en del av skatteoppgjøret som du finner på skatteetaten.no.

 3. For sykdomslegatet - bekreftelse fra lege

  • Du må legge ved bekreftelse fra lege eller siste utbetalingsslipp for uføretrygd.
  • Dokumentasjonen må være fra desember i fjor eller nyere.

  Ikke send inn annen legeattest, epikriser, resepter eller andre helseopplysninger. Slik dokumentasjon vil bli slettet og vil ikke bli tatt med i vurderingen av søknaden.

 4. Få fullmakt hvis du skal søke for andre

  Skal du søke på vegne av andre, må du ha vergefullmakt eller en ordinær fullmakt. Fullmakten må inneholde:

  • fullt navn og fødselsnummer til den som gir fullmakt og den som får fullmakt,
  • hva du har fullmakt til å gjøre og
  • signatur med dato og sted fra den som gir fullmakt.
 5. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for legatet (logg inn)

  Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden. Mangler det vedlegg, blir ikke søknaden behandlet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles

  Innsendt dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 2. Motta svar på søknaden

  Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag.

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.