Tilskudd, legater og stipend

Ingeborg Paulsen og rådmann Halvor Paulsens legat for astmalidende i Oslo

Legatet gir støtte til hjelp under sykdom/rehabilitering til økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.

Frist for å søke

Dette legatet vil ikke bli utlyst på ubestemt tid, da legatet må spare opp ny kapital for fremtidige utlysninger.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo. 
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

Kun én i husstanden kan få tildeling fra dette legatet per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Kemnerkontoret samordner sine legater, det vil si at hvis du får utbetaling fra dette legatet, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Slik søker du legat for astmalidende

 • 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest for alle i husstanden, ikke eldre enn ett år (bestilles i god tid før hos Skatteetaten).
  • Utskrift av grunnlag for skatt for hustandsmedlemmer over 18 år (fås i skatteoppgjøret fra Skatteetaten).

  Manglende dokumentasjon eller mangelfull utfylt søknad fører til at søknaden ikke blir behandlet. All dokumentasjon må følge søknaden, du kan ikke ettersende.

 • 2Fyll ut søknadsskjemaet
 • 3Send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknadene behandles av Legatforvaltningen
  • Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.
  • Vedleggene vil bli makulert.
  • Innsendte vedlegg/dokumentasjon returneres ikke.
 • 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon