Legat til støtte ved astma, allergi eller psykiatrisk sykdom

Ingeborg Paulsen og rådmann Halvor Paulsens legat for astmalidende i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen var 24. november 2021. Neste gang du kan søke er oktober/november 2022.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten for alle i husstanden så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen. 

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til hjelp under sykdom/rehabilitering til økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2021 er 6000 kroner.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo. 
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

Kun én i husstanden kan få tildeling fra dette legatet per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Innkrevingsetaten samordner sine legater, det vil si at hvis du får utbetaling fra dette legatet, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Legatmidlene deles ut i prioritert rekkefølge til økonomisk vanskeligstilte med:

1. astma

2. allergi

3. psykiatrisk sykdom

Slik søker du

 1. 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de tre siste årene og viser alle som bor i husstanden. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen.
   Bostedsattest bestiller du fra Skatteetaten. Bestill attesten i god tid, det kan ta flere uker før du mottar den i posten.
  • Utskrift av grunnlag for skatt (dette finner du i skatteoppgjøre) for alle i hustanden over 18 år på søknadsfristen 24. november 2021. 
   Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no

   

 2. 2Fyll ut søknadsskjemaet

  Søknadsfristen var 24. november 2021. Neste gang du kan søke er oktober/november 2022.

  Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden, du kan ikke ettersende. Mangler det dokumentasjon/vedlegg blir ikke søknaden behandlet.

 3. 3Send inn søknaden

  Søknaden sender du til:

  Innkrevingsetaten
  Legatforvaltningen
  Postboks 4594 Nydalen
  0404 Oslo

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknadene behandles av Legatforvaltningen
  • Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.
  • Vedleggene vil bli makulert og returneres ikke.
 2. 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon