Legat til støtte ved astma, allergi eller psykiatrisk sykdom

Størrelsen på midlene du kan motta i 2023 er inntil 8000 kroner.

Ingeborg Paulsen og rådmann Halvor Paulsens legat for astmalidende i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen var onsdag 11. oktober 2023. Neste gang du kan søke er i september/oktober 2024.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til hjelp under sykdom/rehabilitering til økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2023 er inntil 8000 kroner.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Økonomisk vanskeligstilte med astma, allergi eller psykiatrisk sykdom.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

Kun én i husstanden kan få tildeling fra dette legatet per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Innkrevingsetaten samordner sine legater. Det vil si at hvis du får utbetaling fra dette legatet, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Legatmidlene deles ut i prioritert rekkefølge til økonomisk vanskeligstilte med:

1. astmalidelser (astma, kronisk bronkitt, emfysem)

2. allergiske lidelser (allergi, eksem)

3. psykiatrisk sykdom (lider av en tilstand som faller innenfor F 20 - F 99 i ICD-10, "Classification of Mental and Behavioural Disorders", se https://www.who.int/publications/i/item/9241544228)

Slik søker du

 1. Finn frem nødvendige vedlegg

  • Bostedsattest som viser at søkeren har bodd i Oslo de tre siste årene og hvem i familien som bor på samme adresse som søkeren. Bostedsattest bestiller du fra Skatteetaten. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar attesten i posten.
   • Bor du alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv».
   • Er dere flere i familien som bor på samme adresse, må du bestille bostedsattest for «Familien».
   • Samboere og hjemmeboende barn over 18 år, står ikke på attest for "Familien". De må derfor bestille bostedsattest for "Meg selv".
  • Bekreftelse på sykdom fra lege: L1823 Bekreftelse fra lege (pdf). Skjemaet skal fylles ut av behandlende lege.
  • Utskrift av "Grunnlag for skatt" for 2022 (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen. Har du ikke mottatt skatteoppgjøret for 2022 ennå, må du bruke skatteoppgjøret for 2021.
   Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no
 2. Fyll ut søknadsskjemaet

  Søknadsfristen var onsdag 11. oktober 2023. Neste gang du kan søke er i september/oktober 2024.

  Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden, du kan ikke ettersende. Mangler det dokumentasjon/vedlegg blir ikke søknaden behandlet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles av Legatforvaltningen

  • Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din. Vedleggene blir slettet og returneres ikke.
 2. Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.