Kulturstipend i Bydel Gamle Oslo

Frist for å søke

19. desember 2021.

Kort om stipendet

Bydel Gamle Oslo kulturstipend skal stimulere lokale aktører som vil skape kunst- og kulturopplevelser for bydelens befolkning. Stipendet er på 50 000 kroner.

Kriterier for å søke

Midlene kan brukes til disse formålene:

 • Studiereise og studieformål
 • Arbeid

Støtte og videreutvikling av unge talenter prioriteres.

Hvem kan søke

 • Utøvere som bor i Bydel Gamle Oslo
 • Utøvere som har hovedvekten av sitt virke i Bydel Gamle Oslo
 • Utøvere eller prosjekter som er tenkt realisert i Bydel Gamle Oslo

Fullstendige retningslinjer for tildeling av Bydel Gamle Oslos Kulturstipend (PDF, 0,1MB).

Slik søker du

 1. Ha dette klart

  • Kortfattet budsjett som du legger ved søknaden.
  • Kort prosjektbeskrivelse. Denne kan du legge ved eller fylle rett inn i søknaden.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden.

Den sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Tildeling og utbetaling

Bydel Gamle Oslos kulturstipend deles etter planen ut i februar 2022.

Stipendet utbetales som et engangsbeløp og må brukes innen ett år.

Rapportering og regnskap

Blir du tildelt stipendet, må du i ettertid sende inn rapport og regnskap.

Hvis stipendet ikke blir brukt som forutsatt, kan Bydel Gamle Oslo kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av stipendet.

Kontaktinformasjon

Nora Helset, Bydel Gamle Oslo: