Kulturstipend i Bydel Gamle Oslo

Frist for å søke

30. april 2023.

Kort om stipendet

Bydel Gamle Oslo kulturstipend skal stimulere lokale aktører som vil skape kunst- og kulturopplevelser for bydelens befolkning. Stipendet er på 50 000 kroner.

Kriterier for å søke

Midlene kan brukes til disse formålene:

 • egne utviklings-/fordypningsprosjekt
 • studiereise eller studieformål
 • deltakelse i workshop ell.lign.
 • utvikle oppsetninger etc.

Hvem kan søke

Bydel Gamle Oslos kulturstipend kan tildeles utøvere eller grupper innen kunst og kultur med tilhørighet til bydelen.

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der følgende vektlegges:

 • Fullstendig søknad
 • Lokal forankring og tilhørighet
  • Utøvere som bor i Bydel Gamle Oslo
  • Utøvere som har hovedvekten av sitt virke i Bydel Gamle Oslo
  • Utøvere eller prosjekter som er tenkt realisert i Bydel Gamle Oslo
 • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
 • Det vil særlig bli lagt vekt på å medvirke til å stimulere og videreutvikle unge talenter.
 • Kunstnerisk nivå, målsetting, potensiale og gjennomføringsevne
 • Mangfold og bredde innen område/felt

Fullstendige retningslinjer for tildeling av Bydel Gamle Oslos Kulturstipend (PDF, 0,1MB).

Slik søker du

Stengt for søknader.

Klage

Tildeling av kulturstipend er ikke enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §2, og ikke innvilget søknad kan derfor ikke påklages.

Tildeling og utbetaling

Bydel Gamle Oslos kulturstipend 2023 ble delt mellom to personer:

 • Nicolas Mauricio Ibaceta Zamora, for hans arbeid med kajakkbygging med lokal ungdom på Kroloftet.
 • Heidi Katrine Tønnesen til hennes fotoutstilling på Kampen Barnebondegård.

Kulturstipendet ble utdelt på Grønlandfest 26. august.

Rapportering og regnskap

Blir du tildelt stipendet, må det brukes innen ett år fra utbetaling og du må i ettertid sende inn rapport og regnskap.

Hvis stipendet ikke blir brukt som forutsatt, kan Bydel Gamle Oslo kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av stipendet.

Kontaktinformasjon

Ask Liliequist Stølan, Bydel Gamle Oslo: