Grønne midler i Bydel Sagene

Frist for å søke

25. februar 2024.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Alle kan søke. Det vil si både organisasjoner og institusjoner, enkeltpersoner og uformelle grupper, næringsvirksomheter og grønne gründere, borettslag og sameier og kommunale virksomheter.

Hva kan søkes om

Små eller større prosjekter utenom organisasjonens løpende aktiviteter. Prosjektet må ha en start- og en sluttdato og det må engasjere bydel Sagenes beboere.

Følgende prosjekter prioriteres:

 • Prosjekter som er utadrettet og kommer nærmiljøet som helhet til gode
 • Prosjekter som retter seg mot barn og unge, eldre eller utsatte grupper
 • Prosjekter som er nyskapende og fremtidsrettet
 • Prosjekter med stor grad av egenfinansiering eller frivillig innsats
 • Prosjekter som bidrar til at Bydel Sagene og Oslo kommune når sine klima- og miljømål

Fullstendige retningslinjer for grønne midler i Bydel Sagene (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema. Hvis du har søkt på vegne av en organisasjon, må du først logge deg inn, og så velge den organisasjonen du representerer.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Tildelinger på 20 000 kroner eller mer behandles av Kultur-, miljø- og byutviklingskomiteen. Møtet er åpent for publikum og starter med åpent kvarter. Søkere som ønsker å kommentere innstillingen til fordeling av midler, eller supplere informasjonen om sin søknad kan dermed gjøre dette ved å møte opp i komitémøtet. Tildelinger under 20 000 kroner behandles administrativt.

 3. Motta svar på søknaden

  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet. Du kan forvente svar på søknaden omtrent en uke etter komiteens behandling.

 4. Utbetaling av midler

  De som får tildelt midler, får dem utbetalt kort tid etter at vedtaket er fattet.

 5. Rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen én måned etter at tiltaket er gjennomført.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra bydelen.

Tildelinger

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2022 (PDF)

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2021 (PDF)

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2020 (PDF)