Grønne midler i Bydel Sagene

Frist for å søke

1. februar 2022.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Organisasjoner, uformelle grupper, næringsvirksomheter, grønne gründere, borettslag og tjenestesteder i Bydel Sagene kan søke.

Hva kan søkes om

Prosjekter eller tiltak som du søker midler til, må:

 • ha lokal forankring i Bydel Sagene og engasjere bydelens beboere
 • skape positiv miljøeffekt lokalt
 • ha en start- og sluttdato
 • rette seg mot barn og unge, eldre og utsatte grupper eller publikum generelt
 • være nyskapende og fremtidsrettet
 • ha en viss egenfinansiering (som for eksempel egne midler, frivillig innsats, midler fra andre kilder, lokaler eller donerte materialer)
 • ikke brukes til drift av organisasjonen

Fullstendige retningslinjer for grønne midler i Bydel Sagene (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Hvis du har søkt på vegne av en organisasjon, må du først logge deg inn, og så velge den organisasjonen du representerer.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Tildelinger på 20 000 kroner eller mer behandles av Kultur-, miljø- og byutviklingskomiteen. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime. Søkere som ønsker å kommentere innstillingen til fordeling av midler, eller supplere informasjonen om sin søknad kan dermed gjøre dette ved å møte opp i komitémøtet. Tildelinger under 20 000 kroner behandles administrativt.

 3. Motta svar på søknaden

  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet. Du kan forvente svar på søknaden omtrent en uke etter komiteens behandling i mars.

 4. Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 5. Rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen én måned etter at tiltaket er gjennomført.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra bydelen.

Tildelinger

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2019 (PDF)

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2018 (PDF)

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2017 (PDF)