Bydelsstatistikk 2013

I Bydelsstatistikken vises bydelenes tjenesteproduksjon, og statistikken omfatter bl.a. oversikt over brukere av tjenester som bydelene leverer og dekningsgrader innen ulike tjenesteområder.